Strategie a reflexe 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALST2 zápočet 2 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Robert SMOLÍK, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň individuálních konzultací souvisí s prací v ateliéru v rámci předmětu Hledání stylu. Student si vybírá tutora mezi pedagogy působící v rámci magisterského programu, po konzultaci s garantem programu.

Ve druhém semestru se konzultace zaměřují na obecnější přesahy, které vycházejí ze samotného zkušebního procesu, resp. realizací jednotlivých projektů. Důraz je kladen na mezioborovou komunikaci mezi jednotlivými složkami uměleckého díla. Důležitou roli sehrává schopnost reflexe nejen konkrétního výkonu, ale i jeho zařazení do širších souvislostí. Student si potvrzuje a prohlubuje původní motivace a do jisté míry hledá své místo na divadelní scéně, kterou ovšem sám aktivně vytváří, přetváří a posouvá. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta. Tutor mu poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu, volitelné předměty.

Výsledky učení

Absolvent

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Strategie a reflexe 1.

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z účasti na studentských prezentacích uměleckých projektů během semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů