Strategie a reflexe 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALST3 zápočet 2 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň individuálních konzultací souvisí s prací v ateliéru v rámci předmětu Hledání stylu. Student si vybírá tutora mezi pedagogy působící v rámci magisterského programu, po konzultaci s garantem programu.

Ve třetím semestru předmětu Strategie a reflexe jsou konzultace zaměřené nejen na plánování a realizaci projektů, ale především na schopnost uvědomělého tvarování a vřazování jednotlivých výstupů do obecnějších souvislostí. Důraz je kladen na hledání jednotného stylu, který je chápán jako výsledek mezioborové komunikace mezi jednotlivými složkami uměleckého díla. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Strategie a reflexe 2.

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z účasti na studentských prezentacích uměleckých projektů během semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů