Dramaturgie přítomnosti 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALDP2 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Dramaturgie přítomnosti 1.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALDP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALDP1

Obsah kurzu

V rámci předmětu Dramaturgie přítomnosti 2 se zaměříme na vnímání dramaturgie jako základu jakéhokoliv projektu nebo zážitku i mimo oblast divadla. Dramaturgie jako konstrukce, kompozice vnímání a seskupování elementů do složitého systému zážitku (v širším slova smyslu – tedy konání, vnímání a myšlení účastníků).

Výuka se bude skládat ze čtyř částí:

  1. Dramaturgické strategie odjinud. Konceptuální dramaturgie - analýza strategií, nástrojů a prvků klasického konceptuálního umění (absence, přemístění, re-kontextualizace, ready-made, divák spoluautor, proces tvorby vs. produkt, rozmanitost forem, náhoda, umění jako způsob přemýšlení), analýza současného autorského divadla skrze tyto nástroje a redefinice těchto nástrojů v kontextu divadla na konkrétních příkladech.
  2. Výčet elementů, strategií a nástrojů dramaturgie (vnímání, zážitku a kritického prožitku, a to jak jednotlivce tak skupiny). K analyzovaným nástrojům z předchozí části přidáme ryze ´performativní´ nástroje současné dramaturgie.
  3. Aplikace dramaturgického myšlení na mimo divadelní disciplíny. V této části budeme analyzovat zážitek, poznání, prožitek (skupiny nebo individua) jako nutně estetický (dramaturgický) jev. Na příkladech jako jsou třeba demonstrace, jídelní menu, byt, soutěž, vylezení na horu, oslava narozenin apod. budeme zkoumat dramaturgii mimo divadlo, její elementy, struktury, ale také jako zdroj moci, touhy a pravdy.
  4. Použití mimo divadelních struktur na divadelně-dramaturgickou strukturu. V poslední části budeme analyzovat struktury z jiných oborů a následně je aplikujeme na divadlo vytvořením imaginární divadelní akce založené na těchto strukturách. Inspirací nám budou biologické, chemické, administrativní, každodenní, prostorové, sociální, dopravní, sportovní struktury apod.

Doporučená nebo povinná literatura

CARLSON, Marvin A. Performance: a critical introduction. New York London: Routledge, 2003. 247 s. ISBN 0-415-13703-9.

ODDEY, Alisson. Reframing the Theatrical. Palgrave, 2007. 250 s. ISBN 9780230590724.

Performance Research, Routledge, 1996-. ISSN 1352-8165.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou je min. 75% docházka, dále dle uvážení vyučujícího může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
ZUPANC-LOTKER S.
09:00–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:00 Sodja ZUPANC-LOTKER Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů