Dramaturgie přítomnosti 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALDP1 zápočet 3 česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět vychází z konceptu dramaturgie jako profesní dovednosti, která je bytostně spjata s časovostí, a to v různém smyslu tohoto slova. Především půjde o to, uchopit a zkoumat dramaturgii jako nástroj okamžité reakce na situaci, kdy se v dané chvíli zhodnocují všechny dovednosti získané i v minulosti. Jinými slovy: dramaturgii chápeme jako dynamickou činnost, jejíž projev je vždy podmíněn momentální situací jak tvorby, tak i širšího společenského kontextu.

Předmět Dramaturgie přítomnosti 1 bude zaměřen na komplexní rozvoj a upevnění dramaturgických dovedností a zároveň na prohloubení a kultivaci dramaturgického myšlení v rámci tvorby divadelního projektu. Náplní kurzu bude jak četba odpovídající odborné literatury, tak také soustavná dramaturgická práce na zadaných dílčích praktických úkolech a jejich průběžná reflexe zejména v rámci skupiny. Během semestru bude dramaturgie nahlížena jako komplex strategií, nástrojů a přístupů, s nimiž mohou v rámci jevištního díla pracovat všechny profese - dramaturgie tak bude uchopena jako “systém”, bez něhož se ve své tvorbě neobejdou režiséři, scénografové, herci atd.

Doporučená nebo povinná literatura

The Routledge Companion to Dramaturgy. New York, London: Routledge, 2016, 533 s. ISBN 978-1-138-94633-0.

New Dramaturgy: International Perspectives on Theory and Practice. London: Bloomsbury, 2014, 304 s. ISBN 978-1-408-17709-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou je min. 75% docházka, dále dle uvážení vyučujících může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R213
Učebna R213 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ZUPANC-LOTKER S.
09:00–12:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:00 Sodja ZUPANC-LOTKER Učebna R213 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů