Tisk studijního plánu

Studijní plán Alternativní a loutkové divadlo (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Alternativní a loutkové divadlo
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 204ALIT1 ZK 10 8SS 204ALIT2 ZK 10 10SS
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Hledání stylu 204ALHS1 Z 4 2ST 204ALHS2 Z 4 2ST
Laboratoř 204ALLA1 Z 2 2DT 204ALLA2 Z 2 2DT
Strategie a reflexe 204ALSR1 Z 1 6SS 204ALSR2 Z 1 6SS
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Aplikovaná teorie 204ALAT1 Z 3 1PT+1ST 204ALAT2 ZK 3 1PT+1ST
Dramaturgie přítomnosti 204ALDP1 Z 3 1PT+1ST 204ALDP2 ZK 3 1PT+1ST
Produkční seminář 204ALPS ZK 2 2ST
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2T 702DAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 11
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty ALD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 1 (204ALSR1) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 1 (204ALSR1) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 2 (204ALSR2) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 2 (204ALSR2) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 3 (204ALSR3) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 3 (204ALSR3) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 4 (204ALSR4) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 4 (204ALSR4) PZ Diplomovou prací
Výzkum k diplomové práci 1 (204ALVD1) PZ Diplomovou prací
Výzkum k diplomové práci 2 (204ALVD2) PZ Diplomovou prací
Aplikovaná teorie 1 (204ALAT1) ZT Ústní zkouška z teorie a dramaturgie (S204ALUZ)
Aplikovaná teorie 2 (204ALAT2) ZT
Dramaturgie přítomnosti 1 (204ALDP1) ZT
Dramaturgie přítomnosti 2 (204ALDP2) ZT
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ