Hledání stylu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALHS1 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Robert SMOLÍK, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Předmět Hledání stylu se zaměřuje na skupinovou ateliérovou výuku probíhající po celé magisterské studium formou společných konzultací, referátů, přednášek hostů-externistů a odborných diskusí. Jde o tvorbu společného pole divadelního výzkumu vycházejícího ze základního předpokladu, že (alternativní - neinterpretační - autorský) divadelní jazyk je vždy znovu podroben tázání a zkoumání. Skrze tvorbu a její reflexi stále otevírá nová pole možností a dílčích odpovědí. Důležitá je otevřenost novým pohledům, myšlenkám a teoriím, ochota riskovat a permanentně přehodnocovat svůj světonázor, pěstovat respekt k odlišnostem a odpovědnost ke společnosti a světu.

V prvním semestru dochází ke společné analýze magisterských tvůrčích projektů a na ně vázaných témat. Na základě jejich průniků se současnými tendencemi alternativního divadla jsou studenti rozděleni do tvůrčích ateliérových skupin, z nichž každou vede jeden vedoucí pedagog v kooperaci s dalšími pedagogy. Po rozdělení je vytyčen okruh divadelního výzkumu, určen převažující aspekt divadelní interakce a daný fenomén je podroben historicko-teoretické analýze (začleňování do kontextu divadelní historie, určování vlivů na pozici divadla ve společnosti, zkoumání paralel s geopolitickou situací v daných obdobích, vyhledávání konkrétních divadelních děl symptomatických po daný druh divadelní komunikace atd.). Vedoucí pedagog tak nastaví všemi dosaženou a sdílenou základní platformu budoucího tvůrčího dialogu.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Úspěšná klasifikace předmětu 204ALHS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 204ALHS2

Literatura

Studijní literatura závisí na společně zvoleném tématu semestru a na aktuálním dění v umění, kultuře a společensko-politickém kontextu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je min. 75% docházka, dále dle uvážení pedagogů může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, referát, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R110
Učebna - teorie

(Karlova 26, Praha 1)

09:30–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:30–12:30 Učebna - teorie
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů