Hledání stylu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALHS1 Z 4 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Karel František TOMÁNEK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět Hledání stylu se zaměřuje na skupinovou ateliérovou výuku probíhající po celé magisterské studium formou společných konzultací, referátů, přednášek hostů-externistů a odborných diskusí. Jde o tvorbu společného pole divadelního výzkumu vycházejícího ze základního předpokladu, že (alternativní - neinterpretační - autorský) divadelní jazyk je vždy znovu podroben tázání a zkoumání. Skrze tvorbu a její reflexi stále otevírá nová pole možností a dílčích odpovědí. Důležitá je otevřenost novým pohledům, myšlenkám a teoriím, ochota riskovat a permanentně přehodnocovat svůj světonázor, pěstovat respekt k odlišnostem a odpovědnost ke společnosti a světu.

V prvním semestru dochází ke společné analýze magisterských tvůrčích projektů a na ně vázaných témat. Na základě jejich průniků se současnými tendencemi alternativního divadla jsou studenti rozděleni do tvůrčích ateliérových skupin, z nichž každou vede jeden vedoucí pedagog v kooperaci s dalšími pedagogy. Po rozdělení je vytyčen okruh divadelního výzkumu, určen převažující aspekt divadelní interakce a daný fenomén je podroben historicko-teoretické analýze (začleňování do kontextu divadelní historie, určování vlivů na pozici divadla ve společnosti, zkoumání paralel s geopolitickou situací v daných obdobích, vyhledávání konkrétních divadelních děl symptomatických po daný druh divadelní komunikace atd.). Vedoucí pedagog tak nastaví všemi dosaženou a sdílenou základní platformu budoucího tvůrčího dialogu.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura závisí na společně zvoleném tématu semestru a na aktuálním dění v umění, kultuře a společensko-politickém kontextu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je min. 75% docházka, dále dle uvážení pedagogů může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, referát, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
ZUPANC-LOTKER S.
15:30–18:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
místnost
()
ZUPANC-LOTKER S.
15:30–18:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
HAVELKA J.
LJUBKOVÁ M.

14:00–17:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
SMOLÍK R.
VÁCLAVOVÁ D.

17:00–20:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 3)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:30–18:30 Sodja ZUPANC-LOTKER
přednášková par. 1
Po 15:30–18:30 Sodja ZUPANC-LOTKER
přednášková par. 1
St 14:00–17:00 Jiří HAVELKA
Marta LJUBKOVÁ
Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2
St 17:00–20:00 Robert SMOLÍK
Denisa VÁCLAVOVÁ
Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 3

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů