Laboratoř 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALLA2 Z 2 2DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Linda DUŠKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Semináře, dílny.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Laboratoř 1.

Obsah kurzu

Jedná se o společný předmět pro studenty prvního a druhého ročníku. Každý student druhého ročníku připraví 3-hodinovou laboratoř (workshop, trénink nebo jinou pracovní aktivitu) pro svoje spolužáky. Laboratoř 2 se skládá ze dvou úvodních setkání, během kterých studenti formou společné diskuze a konzultací identifikují vlastní strategii v přípravě laboratoře a začnou koncipovat půldenní intervenci. Posléze proběhne intenzivní pracovní blok, během kterého se studenti vystřídají ve vedení laboratoře.

Jednotlivé laboratoře jsou zaměřeny na sdílení vlastních pracovních postupů: nejde tedy o laboratoř ke konkrétnímu projektu, ale o sdílení obecnějších osobních „know-how“ a přístupu k práci. Aktivní účastí na těchto laboratořích se studenti prvního ročníku seznamují se zaměřením svých kolegů, a tedy i s různými přístupy k jevištní praxi. Reflektují strukturu i témata jednotlivých laboratoří, a dostávají tak možnost se částečně podílet na skladbě studijního plánu.

Dokumentace výstupů z laboratoře (video, zvuk, text) bude umístěna na internetové stránky a veřejně přístupná studentům divadelních oborů a divadelním profesionálům. Dalším cílem tohoto předmětu je také podpořit sdílení pracovních postupů mezi divadelními umělci.

Sdílený poznámkový blok všech studentů je dostupný na https://laborator.hotglue.me/.

Doporučená nebo povinná literatura

BOGART, Anne. A director prepares: Seven essays on art and theatre. 1st published. London: Routledge, 2001. 155 s. ISBN 0-415-23832-3.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 185 s. ISBN 978-80-7331-222-0.

MITCHELL, Katie. Umění a řemeslo režiséra. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2015. 327 s. ISBN 978-80-7460-084-5.

ROSTAIN, Michel. Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7331-275-6.

Everybodys toolbox [online]. Dostupné z: http://everybodystoolbox.net

L’Atelier des chercheurs [online]. Dostupné z:https://www.latelier-des-chercheurs.fr/outils/les-cahiers-du-studio

Další literatura v návaznosti na zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava laboratoře a aktivní účast (minimálně 75%).

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů