Výzkum k diplomové práci 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALVD2 zápočet 3 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 6 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marta LJUBKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ

Obsah

Navazující kurz prakticky ověří získané metodologické znalosti. V průběhu semestrálních skupinových setkání budou diplomanti ve vzájemné diskuzi prezentovat a revidovat páteřní části svých magisterských prací, své dovednosti tříbit a zároveň poskytovat smysluplnou zpětnou vazbu. Práce ve skupině umožní diskutovat o problémech při psaní práce obecně, ale řešit i jednotlivé dílčí problémy. Soustavná seminární práce studentům umožní průběžnou oporu při psaní absolventské práce, ale v žádném ohledu nepůjde o náhradu konzultací se školitelem.

Výsledky učení

Absolvent se zdokonalí v psaní teoretického nebo tvorbou reflektujícího, výzkumně zaměřeného textu.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Výzkum k diplomové práci 1.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALVD2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALVD1

Literatura

JOBERTOVÁ, Daniela, KOUBOVÁ, Alice (Eds.). Artistic Research - Is There Some Method?. První vydání. Akademie múzických umění v Praze, NAMU, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7331-472-9.

POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 160 s. ISBN 978-80-7204-348-4.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 396 s. ISBN 80-86429-40-7.

WATTS, Nigel. Umění psát. První vydání. Grada Publishing, 1998. 217 s. ISBN 80-7169-570-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne ústní a písemnou formou: hodnotit se budou metodologické reflexe a volby, schopnost zpracovat výsledky a formulovat závěry.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R214
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
LJUBKOVÁ M.
14:00–15:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:30 Marta LJUBKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů