Výzkum k diplomové práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALVD1 Z 3 4SS+6DS česky zimní

Garant předmětu

Vladimír NOVÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice KOUBOVÁ, Marta LJUBKOVÁ, Vladimír NOVÁK, Karolína PLICKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Semináře, dílny.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět Výzkum k diplomové práci je průběžnou reflexí nejen vybraného tématu a s ním spojeného jevištního výzkumu, ale také samotného textu diplomové práce v různých fázích.

Kurz bude uveden metodologickými semináři, ve kterých se shrnou základní principy pro úspěšné zpracování diplomové práce:

  1. Schopnost tematického zaměření, formulování hypotézy, formulace motivace,
  2. volba metody zpracování,
  3. práce se zdroji,
  4. principy kreativního a kritického myšlení,
  5. analýza, shrnutí, abstrakt.

Následně kurz nabídne pravidelná setkání pedagoga se studenty, v jehož rámci budou témata diplomových prací postupně specifikována a doporučována výběrová literatura, která může napomoci zvolené téma dobře zaměřit, zúžit, či rozšířit, případně zasadit do potřebného kontextu.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

HANNULA, Mika. Artistic Research Methodology: Narrative, power and the public. New York: Peter Lang, 2014. xiii, 173 stran. ISBN 978-1-4331-2666-6.

Journal for Artistic Research [online]. Dostupné z: http://www.jar-online.net/.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne ústní a písemnou formou. Hodnotit se bude průběžná práce na diplomové práci a reflexe vlastního způsobu psaní.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()

14:00–15:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:30
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů