Strategie a reflexe 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALST1 zápočet 2 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Robert SMOLÍK, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň individuálních konzultací souvisí s prací v ateliéru v rámci předmětu Hledání stylu. Student si vybírá tutora mezi pedagogy působící v rámci magisterského programu, po konzultaci s garantem programu.

Předmět Strategie a reflexe 1 je veden formou individuálních konzultací zaměřující se především na pojmenování motivace a strategie dvouletého studia, která umožní dospět k umělecké vizi studenta. Neodmyslitelně k ní patří nejen stanovení cílů, ale i cesty, jak jí dosáhnout, k čemuž patří i hledání vlastního uměleckého stylu. Tuto svoji vizi zformuluje student písemně a během studia ji dále reflektuje, tvaruje a mění. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta. Tutor mu poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu a volitelné předměty.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z účasti na studentských prezentacích uměleckých projektů během semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů