Strategie a reflexe 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALST4 zápočet 2 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň individuálních konzultací souvisí s prací v ateliéru v rámci předmětu Hledání stylu. Student si vybírá tutora mezi pedagogy působící v rámci magisterského programu, po konzultaci s garantem programu.

V posledním semestru jsou konzultace zaměřené na schopnost propojování osobního tématu studenta s jednotným stylem. Důraz je kladen na schopnost kritické sebereflexe konkrétního uměleckého výkonu v obecnějších uměnovědných a filozofických souvislostech. Důležitou roli sehrává i schopnost sebeprezentace autora a prezentace jednotlivých uměleckých projektů, které jsou nezbytnou podmínkou k jeho dalším profesionálním uplatněním.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Strategie a reflexe 3.

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z účasti na studentských prezentacích uměleckých projektů během semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů