Hledání stylu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALHS2 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Robert SMOLÍK, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Skupinová ateliérová výuka probíhající po celé magisterské studium formou společných konzultací, referátů, přednášek hostů-externistů a odborných diskusí. Jde o tvorbu společného pole divadelního výzkumu vycházejícího ze základního předpokladu, že (alternativní - neinterpretační - autorský) divadelní jazyk je vždy znovu podroben tázání a zkoumání, tedy skrze tvorbu a její reflexi stále otevírá nová pole možností a dílčích odpovědí. Důležitá je otevřenost novým pohledům, myšlenkám a teoriím, ochota riskovat a permanentně přehodnocovat svůj světonázor, pěstovat respekt k odlišnostem a odpovědnost ke společnosti a světu.

Ve druhém semestru je důraz kladen na schopnost prezentace vlastního způsobu divadelního myšlení a jeho obhajoby před spolužáky i pedagogy. Spadá sem tedy samozřejmě také prezentace dosažených tvůrčích výkonů, jejich reflexe a analýza, na základě které student dokumentuje osobní divadelní světonázor, tedy formující se osobitý styl. Celý semestr je tedy veden jednotlivými magisterskými studenty, kteří svými prezentacemi vyvolávají a následně vedou diskuzi. Celý semestr je tedy veden jednotlivými magisterskými studenty, kteří svými prezentacemi vyvolávají a následně vedou diskuzi.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Hledání stylu 1.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALHS2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALHS1

Úspěšná klasifikace předmětu 204ALHS2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 204ALHS3

Literatura

Studijní literatura závisí na společně zvoleném tématu semestru a na aktuálním dění v umění, kultuře a společensko-politickém kontextu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je min. 75% docházka, dále dle uvážení pedagogů může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, referát, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R110
Učebna - teorie

(Karlova 26, Praha 1)

09:30–12:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:30–12:30 Učebna - teorie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů