Aplikovaná teorie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALAT1 zápočet 3 česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Kurz se zaměří na kontextualizaci divadelní tvorby, performativní filosofii a na možné formy komunikace divadelní zkušenosti. Primárním tématem bude vztah divadla a řeči, a to ve smyslu možností, jak o divadle mluvit, ale také jak divadlo (jako performance či performativ) mění porozumění řeči a jazyku. Druhou oblastí zájmu bude vztah mezi jedinečností a obecností v rámci divadla, která se odráží na různých úrovních v otázkách subjektivity a objektivity, autenticity a imitace, inscenace a performance apod. Cílem kurzu je obohacení kontextu divadelní tvorby a získávání dovedností v oblasti verbalizace.

Jednotlivá setkání se budou sestávat ze společného porozumění klíčovému textu pro dané téma a následné diskuze opřené o referáty studentů.

Mezi témata, kterými se budeme zabývat, patří:

 1. Jak mluvit, psát a myslet o divadle a divadelní tvorbě?
 2. Srovnání přístupů estetiky, divadelní kritiky, divadelní teorie, filosofie umění, praxe jako teorie (umělecký výzkum). Případová studie.
 3. Mysl-tělo, subjekt-objekt, obsah-forma.
 4. Kořeny dualismu a těžkosti s jeho překonáním.
 5. Dvacáté století jako století překonávání dualismů a století emancipace. Důsledky.
 6. Idea vtěleného myšlení.
 7. Tělo a tělesnost v divadelní tvorbě. Kontextualizace.
 8. Tělo jako sekundární nástroj.
 9. Emancipované tělo. Čisté duchovní tělo-exprese.
 10. Politické tělo. Komodifikované tělo.
 11. Fyzické divadlo.
 12. Tělesnost jako repertoár gest. Případové studie.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr z následující literatury:

AUSLÄNDER, Philip. From Acting to Performance. London and New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0415157872

AUSTIN, John Langshaw. Jak udělat něco slovy. Přel. J. Pechar a kol., Praha: Filosofia, 2000. 172 s. ISBN 80-7007-133-8

BENJAMIN, Walter. „Co je epické divadlo“. In: Výbor z díla I: Literárněvědné studie. Praha: OIKOYMENH, 2009. s. 255-265. ISBN 978-80-7298-278-3

BRECHT, Bertolt. O divadelnom umení. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 336 s.

BUTLER, Judith. Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“. Praha: Karolinum, 2016. 344 s. ISBN 978-80-246-3325-1

CARLSON, Marvin A. Performance: A critical introduction. New York London: Routledge, 2003. 247 s. ISBN 0-415-13703-9

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1986. 194 s.

ETLÍK, Jaroslav. „Divadlo jako zakoušení: vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění”. In: Divadelní revue 10, č. 1, Praha, 1999. s. 3-30.

ETLÍK, Jaroslav. „Ještě jednou k termínům“. In: Klíma, Miloslav (Ed.). Divadlo a interakce III. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2008. s. 39-46.

ETLÍK, Jaroslav. „Termíny k dohodnutí“. In: Klíma, Miloslav (Ed.). Divadlo a interakce I. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2006. s. 13-26.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. přel. M. Polochová. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. ISBN 978-80-904487-2-8

HOŘÍNEK, Zdeněk. „Od noetiky k ontologii divadla“. In: Loutkář. Praha, 1999. č. 4.

JUST, Vladimír. „O nepřeložitelnosti jazyka divadla“. In: Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, Roč. 15, č. 1 (2012), s. 82-101.

PUCHNER, Martin. The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy. First issued as an Oxford University Press paperback. New York: Oxford University Press, 2014. ix, 254 stran. ISBN 978-0-19-935196-1

WINNICOTT, D. W. Playing and Reality. London New York: Routledge, 2005. ISBN 978-0415345460

ZICH, Otakar. „Hodnocení estetické a umělecké“. In: Česká mysl 16. Praha, 1917.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce během semestru, její prezentace v rámci kurzu, aktivní účast na kurzu. Minimální účast na semináři je 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)

13:00–14:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–14:30 Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů