Inscenační tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT1 ZK 10 8SS česky zimní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ, Vladimír NOVÁK, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta, která představuje podstatnou část studijní zátěže, s pedagogickou supervizí konzultantů*. Ti vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

V prvním semestru je zvýšená pozornost věnována té fázi přípravného procesu, ve které dochází k formulaci osobního tématu. Individuální konzultační činnost k projektu je vedena od primární inspirace a její postupné artikulace, přes formulaci tématu (vytyčení sémantického pole) k tvorbě myšlenkové platformy pro zahájení zkoušek, tedy vytvoření dramaturgicko-režijně-scénografické koncepce, samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům neinterpretačního divadelního klíče. Důraz je kladen na osobní iniciativu studenta.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

BOGART, Anne. A director prepares : seven essays on art and theatre. 1st published. London: Routledge, 2001. 155 s. ISBN 0-415-23832-3.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 229 s. ISBN 402-22-855.

BROOK, Peter. Nitky času : memoáry. Vyd. 1. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2004. 225 s., ISBN 80-7008-170-8.

+ Individuální literatura a studijní pomůcky v závislosti na specifikách inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ať už ve finální, nebo rozpracované podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

09:00–13:00
(přednášková par. 1)
Út
místnost
()

09:00–13:00
(přednášková par. 1)
St
místnost
()

09:00–13:00
(přednášková par. 1)
Čt
místnost
()

09:00–13:00
(přednášková par. 1)

místnost
()

09:00–13:00
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–13:00
přednášková par. 1
Út 09:00–13:00
přednášková par. 1
St 09:00–13:00
přednášková par. 1
Čt 09:00–13:00
přednášková par. 1
09:00–13:00
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů