Tisk studijního plánu

Studijní plán Alternativní a loutkové divadlo (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Alternativní a loutkové divadlo
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 204ALIT3 ZK 14 8SS 204ALIT4 ZK 18 10SS
Minimální počet kreditů za semestr 14 18
Povinné předměty
Hledání stylu 204ALHS3 Z 4 2ST 204ALHS4 Z 4 2ST
Laboratoř 204ALLA3 Z 2 6SS+6DS 204ALLA4 Z 2 6SS+6DS
Strategie a reflexe 204ALSR3 Z 1 6SS 204ALSR4 Z 1 6SS
Výzkum k diplomové práci 204ALVD1 Z 3 4SS+6DS 204ALVD2 Z 3 4SS+6DS
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty ALD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 1 (204ALSR1) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 1 (204ALSR1) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 2 (204ALSR2) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 2 (204ALSR2) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 3 (204ALSR3) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 3 (204ALSR3) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 4 (204ALSR4) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 4 (204ALSR4) PZ Diplomovou prací
Výzkum k diplomové práci 1 (204ALVD1) PZ Diplomovou prací
Výzkum k diplomové práci 2 (204ALVD2) PZ Diplomovou prací
Aplikovaná teorie 1 (204ALAT1) ZT Ústní zkouška z teorie a dramaturgie (S204ALUZ)
Aplikovaná teorie 2 (204ALAT2) ZT
Dramaturgie přítomnosti 1 (204ALDP1) ZT
Dramaturgie přítomnosti 2 (204ALDP2) ZT
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ