Zjednodušený studijní plán Alternativní a loutkové divadlo (M.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Alternativní a loutkové divadlo

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
204ALAT1 Aplikovaná teorie 1 Z 3
204ALDP1 Dramaturgie přítomnosti 1 Z 3
204ALHS1 Hledání stylu 1 Z 4
204ALIT1 Inscenační tvorba 1 ZK 10
204ALLA1 Laboratoř 1 Z 2
204ALSR1 Strategie a reflexe 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty ALD

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
204ALAT2 Aplikovaná teorie 2 ZK 3
204ALDP2 Dramaturgie přítomnosti 2 ZK 3
204ALHS2 Hledání stylu 2 Z 4
204ALIT2 Inscenační tvorba 2 ZK 10
204ALLA2 Laboratoř 2 Z 2
204ALPS Produkční seminář ZK 2
204ALSR2 Strategie a reflexe 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty ALD

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204ALHS3 Hledání stylu 3 Z 4
204ALIT3 Inscenační tvorba 3 ZK 14
204ALLA3 Laboratoř 3 Z 2
204ALSR3 Strategie a reflexe 3 Z 1
204ALVD1 Výzkum k diplomové práci 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty ALD

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204ALHS4 Hledání stylu 4 Z 4
204ALIT4 Inscenační tvorba 4 ZK 18
204ALLA4 Laboratoř 4 Z 2
204ALSR4 Strategie a reflexe 4 Z 1
204ALVD2 Výzkum k diplomové práci 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty ALD

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60