Inscenační tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT3 ZK 14 8SS česky zimní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Jiří HAVELKA, Lukáš JIŘIČKA, Andrea KRÁLOVÁ, Marta LJUBKOVÁ, Branislav MAZÚCH, Vladimír NOVÁK, Tomáš PROCHÁZKA, Robert SMOLÍK, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Inscenační tvorba 2.

Obsah kurzu

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta s pedagogickou supervizí konzultantů*, kteří vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

Ve třetím semestru kurzu probíhá nejpodstatnější finální fáze připravovaného projektu. Během poslední fáze zkoušení je kladen důraz na schopnost tvůrčí sebereflexe a prohloubení týmové spolupráce. Přítomnost potencionálního diváka vytváří tvůrcům trvalou zpětnou vazbu při realizaci uměleckého díla.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

MITCHELL, Katie. Umění a řemeslo režiséra. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2015. 327 s. ISBN 978-80-7460-084-5.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. I, Od neandertálca po Meiningenčanov. [1. vyd.]. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. 367 s. ISBN 80-85455-74-9.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. III, Od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. IV, Od Artauda po Brooka. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 467 s. ISBN 978-80-88987-90-1.

+ Individuální literatura v závislosti od specifik inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ať už ve finální, nebo rozpracované podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
Út
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
St
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
Čt
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)

místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–13:00
paralelka 1
Út 09:00–13:00
paralelka 1
St 09:00–13:00
paralelka 1
Čt 09:00–13:00
paralelka 1
09:00–13:00
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů