Inscenační tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT3 zkouška 14 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 344 až 414 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta s pedagogickou supervizí konzultantů*, kteří vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

Ve třetím semestru kurzu probíhá nejpodstatnější finální fáze připravovaného projektu. Během poslední fáze zkoušení je kladen důraz na schopnost tvůrčí sebereflexe a prohloubení týmové spolupráce. Přítomnost potencionálního diváka vytváří tvůrcům trvalou zpětnou vazbu při realizaci uměleckého díla.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Inscenační tvorba 2.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALIT3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALIT2

Úspěšná klasifikace předmětu 204ALIT3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 204ALIT4

Literatura

MITCHELL, Katie. Umění a řemeslo režiséra. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2015. 327 s. ISBN 978-80-7460-084-5.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. I, Od neandertálca po Meiningenčanov. [1. vyd.]. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. 367 s. ISBN 80-85455-74-9.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. III, Od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. IV, Od Artauda po Brooka. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 467 s. ISBN 978-80-88987-90-1.

+ Individuální literatura v závislosti od specifik inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ať už ve finální, nebo rozpracované podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů