Hledání stylu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALHS3 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena JIŘIČKA STOJOWSKA, Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Skupinová ateliérová výuka probíhající po celé magisterské studium formou společných konzultací, referátů, přednášek hostů-externistů a odborných diskusí. Jde o tvorbu společného pole divadelního výzkumu vycházejícího ze základního předpokladu, že (alternativní - neinterpretační - autorský) divadelní jazyk je vždy znovu podroben tázání a zkoumání, tedy skrze tvorbu a její reflexi stále otevírá nová pole možností a dílčích odpovědí. Důležitá je otevřenost novým pohledům, myšlenkám a teoriím, ochota riskovat a permanentně přehodnocovat svůj světonázor, pěstovat respekt k odlišnostem a odpovědnost ke společnosti a světu.

Ve třetím semestru dochází ke zhmotnění uměleckého výzkumu, kdy je vlastní tvůrčí praxe a právě ono “hledání stylu” podrobeno kontextualizaci směrem k historii i současnosti. Student je veden k prezentaci nikoli pouze svých praktických výkonů, nýbrž hledá v minulosti i současnosti divadelníky, kteří se mu svým způsobem myšlení stali partnery v dialogu na cestě k formování svého stylu. Ať už na základě publikací, přednášek, her, představení, záznamů inscenací, filozofie či osobního kontaktu. Nejde však pouze o následování či hledání společných znaků. Určitého duchovního “partnerství” může být dosaženo také vymezením či oponenturou. Zpochybnění samotného principu originality je dalším krokem na cestě k formování osobního stylu.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Hledání stylu 2.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALHS3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALHS2

Úspěšná klasifikace předmětu 204ALHS3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 204ALHS4

Literatura

Studijní literatura závisí na společně zvoleném tématu semestru a na aktuálním dění v umění, kultuře a společensko-politickém kontextu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou je min. 75% docházka, dále dle uvážení pedagogů může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, referát, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů