Inscenační tvorba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT4 zkouška 18 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 443 až 533 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta s pedagogickou supervizí konzultantů*, kteří vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

V posledním semestru kurzu studenti nahlížejí komplexní proces zkoušení vlastní inscenace a zpracovávají získané poznatky. Předmětem hodnocení je celý zkušební proces, od přípravné fáze až po finální produkt. Důležitá je především schopnost nalézt, pojmenovat a tvůrčím způsobem předat informaci o vlastním vidění světa. Důraz je kladen na zkušební období, jako permanentně neukončený proces „tvarování” až k prvnímu uvedení. Konzultant je schopen díky sledování práce studenta od prvotního nápadu k výsledné realizaci reflektovat vývoj celého procesu a předat v posledním semestru komplexní zpětnou vazbu.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Inscenační tvorba 3.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALIT4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALIT3

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ve finální podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů