Inscenační tvorba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT4 ZK 18 10SS česky letní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Jiří HAVELKA, Lukáš JIŘIČKA, Andrea KRÁLOVÁ, Marta LJUBKOVÁ, Branislav MAZÚCH, Karolína PLICKOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Robert SMOLÍK, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Inscenační tvorba 3.

Obsah kurzu

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta s pedagogickou supervizí konzultantů*, kteří vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

V posledním semestru kurzu studenti nahlížejí komplexní proces zkoušení vlastní inscenace a zpracovávají získané poznatky. Předmětem hodnocení je celý zkušební proces, od přípravné fáze až po finální produkt. Důležitá je především schopnost nalézt, pojmenovat a tvůrčím způsobem předat informaci o vlastním vidění světa. Důraz je kladen na zkušební období, jako permanentně neukončený proces „tvarování” až k prvnímu uvedení. Konzultant je schopen díky sledování práce studenta od prvotního nápadu k výsledné realizaci reflektovat vývoj celého procesu a předat v posledním semestru komplexní zpětnou vazbu.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ve finální podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
Út
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
St
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
Čt
místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)

místnost
()

09:00–13:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–13:00
paralelka 1
Út 09:00–13:00
paralelka 1
St 09:00–13:00
paralelka 1
Čt 09:00–13:00
paralelka 1
09:00–13:00
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů