Volitelné předměty oborové

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Po
15:30–17:00
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky ZK 2 2T letní Zapsat
204ALDA1 Druhý ateliér 1 česky Z 1 2ST zimní Předmět není vypsán
204ALDA2 Druhý ateliér 2 česky Z 1 2ST zimní Zapsat
204DLR1 Dílenská realizace 1 česky Čt
16:00–19:30
Dílna
ZK 2 5T zimní Předmět není vypsán
204DLR2 Dílenská realizace 2 česky ZK 2 5T letní Zapsat
204DHP1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 1 15S zimní i letní Předmět není vypsán
204DHP2 Dílna s hostujícím pedagogem 2 anglicky, česky Z 1 15S zimní i letní Předmět není vypsán
204DHP3 Dílna s hostujícím pedagogem 3 anglicky, česky viz detail Z 1 15S zimní i letní Předmět není vypsán
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2T zimní Zapsat
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
204ALML1 Jevištní mluva - kolektivně 1 česky St
10:30–12:00
Učebna
Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
204ALML2 Jevištní mluva - kolektivně 2 česky Z 1 1T letní Zapsat
204ALKR1 Kresba a malba 1
 
česky Z 2 4T zimní Předmět není vypsán
204ALKR2 Kresba a malba 2
 
česky Z 1 4T letní Předmět není vypsán
204MOS1 Modelování a sochařství 1 česky ZK 3 4T zimní Předmět není vypsán
204MOS2 Modelování a sochařství 2
 
česky ZK 3 4T letní Předmět není vypsán
204MDD1 Moderní divadlo a jeho dvojník 1 česky Z 1 2T zimní Zapsat
204MDD2 Moderní divadlo a jeho dvojník 2 česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
204MDD3 Moderní divadlo a jeho dvojník 3 česky Z 1 2T zimní Zapsat
204MDD4 Moderní divadlo a jeho dvojník 4 česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
204MMP1 Multimédia v inscenační praxi 1 česky Čt
14:00–15:30
Atelier
Z 1 28 letní Předmět není vypsán
204PGR1 Počítačová grafika 1 česky Čt
09:00–10:30
Pracovna pedagogů
Z 1 4T zimní Předmět není vypsán
204PGR2 Počítačová grafika 2 česky ZK 2 4T letní Zapsat
204PHK1 Prostor - hmota - komunikace 1 česky St
18:15–19:45
Učebna
Z 1 3T zimní Předmět není vypsán
204PHK2 Prostor - hmota - komunikace 2 česky Z 1 3T letní Zapsat
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1 anglicky viz detail Z 1 3T zimní Předmět není vypsán
204RUP2 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2 anglicky Z 1 3T letní Zapsat
204PAD1 Současné podoby alternativního divadla 1 česky Z 1 2T letní Zapsat
204PAD2 Současné podoby alternativního divadla 2 česky ZK 1 2T zimní Předmět není vypsán
204ALTN1 Tanec 1 česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
204ALTN2 Tanec 2 česky Z 1 2T letní Zapsat
204ALTK1 Technologie a technické kreslení 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
204ALTK2 Technologie a technické kreslení 2
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
204ALZP1 Zpěv 1 česky viz detail Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
204ALZP2 Zpěv 2 česky Z 1 2T letní Zapsat
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1 česky Čt
11:30–14:00
Učebna
Z 1 20S zimní i letní Předmět není vypsán