Základy jevištní techniky - kurz 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZJT1 zápočet 1 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Tomáš PROCHÁZKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef MADĚRA, Tomáš PROCHÁZKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

6 lekcí x 4 hodiny / seminář / praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět má za cíl obeznámit studenty se základními typy jevištních technologií, se kterými se v průběhu svého studia setkají a procedurami spojenými s jejich využíváním (výpůjční systém). Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení, kde si studenti technologie sami vyzkoušejí. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními a na důkladné obeznámení se s technologiemi, které jsou standardní součástí učeben a ateliérů na KALD.

Plán lekcí:

  1. Úvodní přednáška - přehled divadelní techniky a pojmosloví, přehled školních učeben a jejich standardní vybavení (zvuk, truss, štafle), jak používat učebnu (provoz, skladování, uklízení, zamykání), zásahy do učebny (vrtání, malování, oheň, voda, věšení), prezentace techniky dostupné na DAMU, rezervační systém, představení dalších relevantních pedagogů a zaměstnanců (J. Čtvrtník, J. Maděra, T. Procházka, R. Smolík, V. Šrámek, E. Bartoš, O. Růžička, F. Fabián, IIM) (J. Maděra). Prohlídka školy - DISK, Řetízek, sklad a půjčovna techniky, učebny, sklad hudebních nástrojů (J. Maděra).
  2. Světlo 1 (probíhá v Institutu intermédií) - osvětlovací systém a jeho komponenty, druhy svítidel, příslušenství, vlastnosti světelné stopy, jejich typické použití (PC, Fresnel, PAR, profil, vana, inteligentní svítidla, kouřostroj, hazer) (J. Maděra. O. Růžička).
  3. Světlo 2 (probíhá na učebně) - instalace a zprovoznění svítidel (zapojení do elektrické/datové sítě), focus - správná praxe a bezpečnost, ovládání světelného parku - základní koncepty světelného pultu (J. Maděra, O. Růžička).
  4. Zvuk 1 - zvukový systém a jeho komponenty (J. Maděra, T. Procházka).
  5. Zvuk 2 - živý zvuk (druhy mikrofonů, jejich typické použití, příslušenství), ovládání mixážního pultu (J. Maděra, T. Procházka / J. Čtvrtník).
  6. Video - video systém a jeho komponenty, zobrazovací zařízení a jejich vlastnosti, typické použití, typy zobrazovacích ploch instalace, zprovoznění (zapojení do elektrické/datové sítě) zobrazovacího systému - správná praxe a bezpečnost (J. Maděra).

Doporučená nebo povinná literatura

Výuka může probíhat bez studijních materiálů, v případě zájmu studentů odborný tisk.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělený na základě aktivní účasti studenta na seminářích. Minimální docházka 66%

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MADĚRA J.
11:30–14:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:30–14:00 Josef MADĚRA Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů