Počítačová grafika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PGR2 ZK 2 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BAŽANT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. V souznění s hlavním předmětem se student seznámí se způsoby technické přípravy jevištního artefaktu (technologie, vizualizace realizačního návrhu).
  2. Příprava průvodních grafických materiálů.

Forma studia

  1. Technické řešení hlavního semestrálního zadání v předmětu Scénografická tvorba.
  2. Divadelní program nebo plakát k danému tématu (titulu).
  3. Alternativní postupy.
  4. Částečný náhled současných technologických trendů.

Návrhy plakátů a programů jsou v bakalářském studiu součástí semestrální výstavy.

Předpoklady a další požadavky

Počítačová gramotnost, základní znalost některého z grafických programů.

Kreativní předpoklady.

Elementární znalosti deskriptivní geometrie.

Obsah kurzu

Počítačová grafika jako nedílná součást inscenační scénografické práce i jako inspirační zdroj.

Příprava scénografa po technické stránce, praktická řešení.

Kreativní práce s grafickými počítačovými programy jako nezbytná součást vzdělání scénografa.

Doporučená nebo povinná literatura

Tutorialy grafických programů.

Hodnoticí metody a kritéria

Ve spolupráci s pedagogem hlavního předmětu je hodnocen rozsah a kvalita vykonaných zadání.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů