Visual Expression and figural drawing 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309FIVE1 Z 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela HOFFOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela HOFFOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení dané vzdělávací složky :

Studenti se prostřednictvím předmětu figurální kresba seznámí s anatomií, se zdokonalí v kresbě zejména figurální a kresbě figury v pohybu pro využití v kreslené animaci. Na základě individuálních konzultací s pedagogem nad výrobou vlastního animovaného filmu si prakticky formulují vlastní názor na míru a použití výtvarné stylizace ve vztahu k technice animace.

Forma studia

Roční studium animace

Předpoklady a další požadavky

Zvládnuté základy kresby, solidní praktická zkušenost s figurální kresbou a zkušenost práce s výtvarnou stylizací. (Oboje kriterium potřebné úrovně by mělo posoudit přijímací řízení.)

Obsah kurzu

Praktické lekce kreslení a individuální konzultace nad výtvarným stylem animačních cvičení. Plnění některých úkolů z kresby bude zadáno formou domácí ho cvičení.

Založení a vedení si kresleného deníku po dobu studia na KAT. Figurální studijní kresba podle modelu a anatomie. Pohybové studie figury podle modelu a v různém prostředí (balet, tanec, apod.). Konzultace o výtvarném pojetí,stylizaci a vizuální stránce animovaného cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Laura Heit: Animation sketchbooks, Thames and Hudson 2013

Jurij Norštejn: Sníh na trávě, 2.díly, NAMU 2013

Hodnoticí metody a kritéria

70% docházka do hodin kresby, aktivní přístup a zájem o práci na svém výtvarném rozvoji a orientaci v oboru, kvalitní a otevřená komunikace

Poznámka

Žádné

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DAMU 107 a 108
KATaP DAMU 107, 108

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HOFFOVÁ M.
14:50–17:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–17:15 Michaela HOFFOVÁ KATaP DAMU 107, 108
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů