Masterclasses with czech directors of animated films 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309FIMD1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Smyslem předmětu je seznámit posluchače s tvorbou současných režisérských osobností českého animovaného filmu, jejich východisky a originálními režijními přístupy.

Během semestru se studenti setkají s profesionály tvořící animované filmy, kteří jim představí svojí tvorbu, zasvětí je do detailů procesu vzniku a výroby svých filmů, představí svá východiska a režijní přístupy. Mezi vyučujícími budou autoři krátkých i celovečeních animovaných filmů, autoři seriálů i komiksů. Studenti se seznámí s rozdílnými přístupy k tvorbě i rozdílnými technologiemi, ve kterých vyučující tvoří.

Přednáška bude obsahovat promítání ukázek z filmů přednášejícího, ukázky z přípravy filmu, výtvarné návrhy, storyboardy a podobně. Pedagog bude své filmy a tvorbu podrobně analyzovat, upozorňovat na povedené i sporné momenty, nechá posluchače nahlédnout do svého filmového myšlení i vlastních technických postupů. Přednáška počítá s aktivní diskusí s posluchači.

Někteří přednášející budou mít dvě přednášky po sobě. V tomto případě zadají studentům jednoduchá cvičení, která s nimi budou probírat na následující přednášce.

přednášející hosté řežiséři současného animovaného filmu v ZS: Michaela Pavlátová, Kateřina Karhánková, Libor Pixa, Michaela Hoffová atd.

Výsledky učení

Osobní seznámení s autory současné české animované tvorby a jejich filmy, náhled do různých autorských režijních přístupů jednotlivých vyučujících.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o animovaný film (není potřeba znalost animace).

Literatura

K tomuto předmětu není zadána doporučená literatura

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast, plnění případných zadaných úkolů

Poznámka

communication will be on FB or some other service

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů