Assistance to Live Editing 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ALE2 Z 2 30CS anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Live Editing

Students learn how to work with multiple camera chain. Focused also on work with actors and function of dialogue in the scene.

Students develop the script in the special workshop and shoot as multiple-camera production in FAMU Studio or Rudolfinum Concert Hall.

Possible cooperation with DAMU, HAMU or IIM

Doporučená nebo povinná literatura

IIM https://www.iim.cz/en/about-us/

Hodnoticí metody a kritéria

Credit is awarded based on:

activity in the lectures/exercises/classes

100% participation at exercise.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů