Kapitoly z dějin střihové skladby 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KDSS1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvést studenty do obecnějšího uvažování o historii a teorii střihové skladby a evokovat jejich vlastní úvahy nad vztahem mezi teorií a praxí filmové skladby.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem předmětu je uvést studenty do obecnějšího uvažování o historii a teorii střihové skladby a evokovat jejich vlastní úvahy nad vztahem mezi teorií a praxí filmové skladby. Podle složení a zájmu posluchačů budou vybrána příslušná témata, která si studenti připraví formou referátů, které jsou východiskem pro následný dialog.

Na některá a jednotlivá témata jsou zváni hosté.

Kurs má sloužit především jako doplnění a konkretizace témat, která byla náplní předmětů Teorie střihové skladby.

Obsah kurzu se každoročně mění, přičemž se přibližně v pětiletých cyklech opakují následující

(případně i další) tematické celky:

1.Skladebné postupy filmových avantgard.

2.Film a fotografie – specifika skladebných postupů.

3.Skladebné postupy v dokumentárním filmu.

4.Inovativní tendence v narativní skladbě.

5.Tvarozpyt montážních struktur.

Kurz umožňuje opakované zapsání - Kapitoly z dějin střihové skladby 1 – 4.

Doporučená nebo povinná literatura

ad 1)

Stanislav Ulver, Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha 199, 323 stran, ISBN:80-7004-071-8

Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha, 2013, 302 str., ISBN: 978-80-7331-283-1

Martin Mazanec (ed), Peter Kubelka, Pastiche Filmz, Olomouc, 2008, 143 str., ISBN: 978-80-254-4218-0

Martin Kaňuch (ed), Hladné oko. Bratislava, 2001, 46 str., ISBN 8089009042, 9788089009046

Victor A. Grauer, Brakhage a teorie filmové montáže, Iluminace 3/1999.

Peter Gidal: Teorie & definice strukturálního/materiálního filmu. Iluminace 3/1999.

ad 2)

Jaroslav Anděl (ed.), Myšlení o fotografii. NAMU, Praha, 2012, 464 str., ISBN 978-80-7331-235-0

Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha, 2004, 368 str.,

Jaroslav Anděl, Sovětská filmová fotografie dvacátých let. Odeon, Praha 1979, 128 str.

Tomáš Dvořák a kolektiv, Fotografie, socha, objekt. NAMU Praha, 2017, 222 stran, ISBN 978-80-7331-466-8

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Fra, Praha, 2013, 104 str., ISBN: 978-80-86603-79-7

Roland Barthes, Světlá komora. Archa, Bratislava, 1994, 124 str., ISBN 9788086603803

ad 3)

Antonín Navrátil, Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. ČFÚ, Praha, 1974, 252 str.

Guy Gauthier, Dokumentární film, jiná kinematografie. NAMU, Praha, 2004, 520 str.,ISBN 80-7331-023-6

Antonín Navrátil, Sovětský dokumentární film. ČFÚ, Praha, 1974, 370 stran

Martin Čihák (et al.), Distanční montáž Artavazda Pelešjana. NAMU, Praha, 2016, 158 str., ISBN 978-80-7331-423-1

ad 4)

Barry Salt, Filmový styl a filmová technika 1895 - 1900, Iluminace 1 /1995.

Walter Murch, In the Blink of An Eye. Silman-James Press, U.S., 2001, 120 str., ISBN: 1879505622

Tartuská škola, sborník filmové teorie. NFA, Praha, 1995, 249 str., ISBN80-7004-077-7

Zdeněk Hudec, Miklós Jancsó a jeho filmy. Casablanca, Praha, 2016, 208 str., ISBN 978-80-87292-34-1

Peter Mihálik, Kapitoly z filmovej teorie. Tatran, Bratislava, 1983, 326 str.

Jan Bernard, Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, Praha, 1995, 184 str., ISBN80-7004-079-3

ad 5)

K tvarozpytu montážních struktur – sborník. NAMU Praha + Pastiche Filmz Olomouc, 2015, 154 str., ISBN978-80-87662-09-0

Angloamerické studie, sborník filmové teorie. ČFÚ, Praha, 1991, 159 str., ISBN8070040661, 9788070040669

Tartuská škola, sborník filmové teorie. NFA, Praha, 1995, 249 str., ISBN80-7004-077-7

Jan Bernard, Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, Praha, 1995, 184 str., ISBN80-7004-079-3

Stanislav Ulver, Čas a globální čas ve filmu, Iluminace 2 /1989.

André Bazin: Co je to film? ČFÚ, Praha, 1979, 240 str.

Maurice Merleau–Ponty, Film a nová psychologie. Iluminace 2 /1989

Jean Epstein, Poetika obrazů. Herrmann a synové 1997, 304 str., ISBN 978-80-238-1138-4

Vlastimil Jiřík, Kinematografický obraz, skripta FAMU, Praha, 1994, 219 stran

D. R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Světová literatura 1/1993.

Geometrie živého, matematické modely morfogeneze - sborník přednášek, ČSVTS 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
ČIHÁK M.
18:10–21:25
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:10–21:25 Martin ČIHÁK Učebna KSS 311
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů