Seminář k diplomové práci 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP3 Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semináře bude student schopen:

Forma studia

seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

--

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura citovaná v práci.

Hodnoticí metody a kritéria

Každá závěrečná teoretická práce musí povinně obsahovat následující atributy:

• Titulní stránka ve standardním formátu.

• Původní projekt vaší diplomové práce, podepsaný a schválený vedoucím práce.

• Prohlášení o autorství, že práce je vaše vlastní, vámi podepsaná a datovaná.

• Jednostránkový abstrakt shrnující obsah práce (CZ a EN).

• Obsah - seznam jednotlivých kapitol.

• Text samotné práce na úrovni bakalářské práce.

• Závěr se sumarizací jednotlivých zjištění majících oporu v předchozím výkladu.

• Plná bibliografie a řádný seznam citací.

Poznámka

--

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů