Seminář k diplomové práci 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP3 zápočet 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výsledky učení

Na konci semináře bude student schopen:

Předpoklady a další požadavky

--

Literatura

Odborná literatura citovaná v práci.

Hodnoticí metody a kritéria

Každá závěrečná teoretická práce musí povinně obsahovat následující atributy:

• Titulní stránka ve standardním formátu.

• Původní projekt vaší diplomové práce, podepsaný a schválený vedoucím práce.

• Prohlášení o autorství, že práce je vaše vlastní, vámi podepsaná a datovaná.

• Jednostránkový abstrakt shrnující obsah práce (CZ a EN).

• Obsah - seznam jednotlivých kapitol.

• Text samotné práce na úrovni bakalářské práce.

• Závěr se sumarizací jednotlivých zjištění majících oporu v předchozím výkladu.

• Plná bibliografie a řádný seznam citací.

Poznámka

--

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů