Cvičení Cinematography CIN KK

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306CCC Z 2 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Štáb: posluchač realizuje cvičení ve spolupráci se studenty CIN KK a konzultuje se svým dílnařem.

Cvičení osvětlování 3 – Anticorro – 35mm:

Vytváření světelných atmosfér a jejích změn ve studiu pomocí černobílého filmového materiálu.

Krátký hraný film zobrazující různé světelné atmosféry; světelné změny v záběru; použití praktických světel; dramaturgické využití světla; správná expozice podle zamýšlené nálady.

Na základě daného literárního scénáře vytvoří student technický scénář / shooting board (15- 25 záběrů). Scénáře, plán záběrů, zasvětlovací plán, natáčecí plán a rozpočet, výprava musí být schváleny před zahájením natáčení.

Světelné změny musí probíhat během záběru beze změny clonového čísla/clony.

Velikosti a úhly záběru musí být voleny s ohledem na výraznost a srozumitelnost světelných změn.

Digitální postprodukce je rozdělena do dvou částí:

a) Klasický filmový pracovní postup, který končí němou filmovou kopií.

b) Skenování, digitální workflow končící s DCP včetně zvuku.

FINAL FILM, CIN KK, (digital cinematography)

Characteristics of instructions: Preparing and shooting a short narrative story using exclusively digital technology.

Based on a synopsis, the student creates a literary script, after approval, a technical script / storyboard (including overheads) based on location photos presented during preparation.

Scripts, shooting plan, floor plan, lighting plan, production plan and budget, need to be approved prior to shooting. A camera, lens and workflow test is an integral part of the preparation.

Note: There is a specific, detailed syllabus at CIN KK which has to be followed accurately.

Classification method:Digital screening; maximum cca 10 minutes: final year exams (klauzury).

Doporučená nebo povinná literatura

Vlastní hrubý materiál daného cvičení studenta CIN KK.

Hodnoticí metody a kritéria

Konzultace v dílně. Posluchač může tyto spolupráce předložit u klauzur nebo státních zkoušek.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů