Příprava autorského magisterského filmu KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306PAF zápočet 1 16 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Samostatný absolventský tvůrčí projekt, forma je volná. Technologie závisí na typu projektu. Doporučená technologie je DV.

Autorský film volným počinem. Dává příležitost k osobnímu tvůrčímu rozvoji i možnost experimentovat. Volba tématu a jeho pojetí, volba žánru i formálních prostředků je na svobodném rozhodnutí studenta, na něm ale leží i autorská odpovědnost za výsledné dílo.

Pod pedagogickým vedením prochází student cestou tvorby již od geneze námětu, student činí rozhodnutí, která ho učí uvědomělé práci a schopnosti sebereflexe při naplňování tvůrčího záměru. Pro střihače, který se ocitá v roli jediného autora díla a ke svému materiálu má intimnější vazbu, je taková zkušenost zvláště důležitá - učí ho empatii a porozumění vůči autorským záměrům druhých.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vlastní textový a audiovizuální materiál rešerší studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se kreativita a zpracování.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů