Gramatika filmového jazyka 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306GFJ4 ZK 3 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 56 až 71 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledně budou studenti schopni popsat témata:

Dramaturgie I: Narativní struktury a jejich specifika (Network structure / Modular structure /...)

Mozaiková struktura I: Paralelní skladba více dějů – expozice, nastavení principu narace, atd

Mozaiková struktura II: Paralelní skladba více dějů – konglikt / gradace

Dramaturgie II: Komunikace s autorem a koncept dramaturgického přístupu k textu

Dramaturgie III: Script assessment / Script analysis reports / Script development

Praktická dramaturgie krátkého filmu / celovečerního filmu

Forma studia

přednášky, praktická cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Studenti během semináře rozvíjejí porozumění filmového jazyka a jeho praktickou aplikaci v komplexních situacích. V Gramatice 1 a 2 se jednalo především o jednotlivé scény, Gramatika 3 a 4 navazuje analýzou montážních sekvencí a narativních struktur. Od manipulace s časem, přes paralelní skladbu několik motivů, po kombinaci více časových rovin. Kurzy Gramatiky 3 a 4 na sebe navazují.

Podstatnou součástí předmětu jsou analýzy ukázek, diskuze a pravidelná praktická cvičení – záběrování krátkých sekvencí dle společného zadání. Důraz je kladen na praktické uplatnění získaných poznatků s výkladem nutného teoretického minima.

Rozšíříme analýzu střihové skladby a filmového jazyka na specifické momenty různých narativních struktur (tří-aktová, mozaika, epizodická, atd) a v praxi se budeme zabývat nejen filmovými ukázkami, ale také přístupem střihače k textovým materiálům (scénář, treatment).

Doporučená nebo povinná literatura

Grammar of the Film Language, Autor: Daniel Arijon, Nakladatel: Silman-James Pr; Jazyk: English; ISBN-10: 187950507X;

Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, by Steven D. Katz; Focal Press; ISBN-10: 0941188108;

Directing Actors, Autor: Judith Weston; Nakladatel: Michael Wiese Productions; Jazyk: English; ISBN-10: 9780941188241; ISBN-13: 978-0941188241

The Film Director's Intuition: Script Analysis, Autor: Judith Weston; Nakladatel: Michael Wiese Productions; Jazyk: English; ASIN: B003FQM2ZC

Writing the Character-Centered Screenplay, Autor: Andrew Horton; Nakladatel: University of California Press; Jazyk: English; ASIN: B003AU4H3I

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace předmětu vyplývá z: 1) aktivity studentů během semináře

  1. vypracování praktických cvičení
  2. účasti minimálně na 80% semináře (8 / 10-ti)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů