Gramatika filmového jazyka 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306GFJ4 zkouška 3 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 56 až 71 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti během semináře rozvíjejí porozumění filmového jazyka a jeho praktickou aplikaci v komplexních situacích. V Gramatice 1 a 2 se jednalo především o jednotlivé scény, Gramatika 3 a 4 navazuje analýzou montážních sekvencí a narativních struktur. Od manipulace s časem, přes paralelní skladbu několik motivů, po kombinaci více časových rovin. Kurzy Gramatiky 3 a 4 na sebe navazují.

Podstatnou součástí předmětu jsou analýzy ukázek, diskuze a pravidelná praktická cvičení – záběrování krátkých sekvencí dle společného zadání. Důraz je kladen na praktické uplatnění získaných poznatků s výkladem nutného teoretického minima.

Rozšíříme analýzu střihové skladby a filmového jazyka na specifické momenty různých narativních struktur (tří-aktová, mozaika, epizodická, atd) a v praxi se budeme zabývat nejen filmovými ukázkami, ale také přístupem střihače k textovým materiálům (scénář, treatment).

Výsledky učení

Výsledně budou studenti schopni popsat témata:

Dramaturgie I: Narativní struktury a jejich specifika (Network structure / Modular structure /...)

Mozaiková struktura I: Paralelní skladba více dějů – expozice, nastavení principu narace, atd

Mozaiková struktura II: Paralelní skladba více dějů – konglikt / gradace

Dramaturgie II: Komunikace s autorem a koncept dramaturgického přístupu k textu

Dramaturgie III: Script assessment / Script analysis reports / Script development

Praktická dramaturgie krátkého filmu / celovečerního filmu

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Grammar of the Film Language, Autor: Daniel Arijon, Nakladatel: Silman-James Pr; Jazyk: English; ISBN-10: 187950507X;

Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, by Steven D. Katz; Focal Press; ISBN-10: 0941188108;

Directing Actors, Autor: Judith Weston; Nakladatel: Michael Wiese Productions; Jazyk: English; ISBN-10: 9780941188241; ISBN-13: 978-0941188241

The Film Director's Intuition: Script Analysis, Autor: Judith Weston; Nakladatel: Michael Wiese Productions; Jazyk: English; ASIN: B003FQM2ZC

Writing the Character-Centered Screenplay, Autor: Andrew Horton; Nakladatel: University of California Press; Jazyk: English; ASIN: B003AU4H3I

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace předmětu vyplývá z: 1) aktivity studentů během semináře

  1. vypracování praktických cvičení
  2. účasti minimálně na 80% semináře (8 / 10-ti)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů