Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář_2021 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bakalářský film KSS
 
306BAF Z 8 200CS+20DS
Dílna střihové skladby
 
306DS3 Z 2 3T+20CS 306DS4 Z 2 3T+20CS
Minimální počet kreditů za semestr 2 10
Povinné předměty
Bakalářská pedagogická praxe
 
306BPR2 Z 1 26S
European Editing Masterclass 1
 
306EEM1 Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán 306EEM1 Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán
Gramatika filmového jazyka
 
306GFJ2 ZK 2 2T
Hostování na projekcích klauzur
 
306HPK3 Z 1 16CS
Kapitoly z dějin střihové skladby 1
 
306KDSS1 Z 2 2PT
Katederní soustředění v Poněšicích
 
306KSO3 Z 2 12PS+24SS
Oborový seminář
 
306OSE5 Z 1 26S 306OSE6 Z 1 26S
Praktická dramaturgie
 
306PD1 Z 1 26SS 306PD2 ZK 2 26SS
Seminář k diplomové práci
 
306SP2 Z 2 24SS 306SP3 Z 2 12S
Společná cvičení
 
306SPC3 Z 6 120CS+36DS
Teorie střihové skladby
 
306TSS3 ZK 2 2ST
Živý střih: malá hudební skupina
 
306ZSM Z 3 68CS
Přehled dějin české kinematografie
 
373DCEK1 ZK 3 3PT + 3ST 373DCEK2 ZK 3 3PT + 3ST
Minimální počet kreditů za semestr 12 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné A Bc_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Dějiny kultury_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Základy střihové skladby V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 16 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 (306RSS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 (306RSS2) PZ Absolventským výkonem
European Editing Masterclass 1 (306EEM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1 (306DS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 2 (306DS2) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 3 (306DS3) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 4 (306DS4) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 1 (306SP1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k diplomové práci 3 (306SP3) ZT Bakalářskou prací
Klauzurní zkouška 1 (306KLA1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (306KLA2) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 2 (306SP2) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský film KSS (306BAF) PZ Absolventským výkonem
Gramatika filmového jazyka 1 (306GFJ1) ZT Praktická dramaturgie a naratologie (S306BPD)
Gramatika filmového jazyka 2 (306GFJ2) ZT
Praktická dramaturgie 1 (306PD1) ZT
Střihová skladba - Guest Lecture 1 (306SSG1) ZT
Moc obrazu, obraz moci 1 (373MOM1) ZT Teorie střihové skladby (S306BTS)
Moc obrazu, obraz moci 2 (373MOM2) ZT
Teorie střihové skladby 1 (306TSS1) ZT
Teorie střihové skladby 2 (306TSS2) ZT
Teorie střihové skladby 3 (306TSS3) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 (303ZAS1) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 (303ZAS2) ZT
Kapitoly z dějin střihové skladby 1 (306KDSS1) ZT Dějiny filmu z hlediska střihové skladby (S306BDFS)
Kapitoly z dějin střihové skladby 2 (306KDSS2) ZT