Praktická dramaturgie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306PD1 zápočet 1 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Praktické seznámení s dramaturgií - s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů, s přihlédnutím k typovému vymezení příběhu, které praktikuje americká kinematografie, stejně jako ke zdánlivé dramaturgické „bezbřehosti“ autorského a nezávislého filmu. Student by měl být schopen nejen analyzovat existující filmová díla, ale především prakticky používat nabytých znalostí při vlastní tvorbě.

Prostřednictvím analýzy celovečerních filmů jsou zkoumány a vysvětleny následující principy: struktura tří dějových aktů, plotPoint 1 a 2, funkce expozice a katalyzátoru, gradace akce, krize, vyvrcholení, rozřešení; nápad, téma.

Trénuje se schopnost vytvářet menší části filmu - sekvence a vnitřní strukturu scény.

Výsledky učení

Nabyté znalosti:

Student by měl být schopen nejen analyzovat existující filmová díla, ale především prakticky

používat nabytých znalostí při vlastní krátkometrážní tvorbě.

Studenti se naučí analyzovat filmy podle sekvenční metody.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Biróová,Y. Teorie filmové dramaturgie, Československý filmový ústav, Praha 1975

Císař, J. Základy dramaturgie, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze 2009, 300 stran, ISBN 978-80-7331-146-9

Daniel, F. Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1965, 135 stran

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivita na přednáškách

•prezentace

•absolvování závěrečné zkoušky

•minimální účast 70% z celkového počtu hodin

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů