Praktická dramaturgie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306PD1 Z 1 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nabyté znalosti:

Student by měl být schopen nejen analyzovat existující filmová díla, ale především prakticky

používat nabytých znalostí při vlastní krátkometrážní tvorbě.

Studenti se naučí analyzovat filmy podle sekvenční metody.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Praktické seznámení s dramaturgií - s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů, s přihlédnutím k typovému vymezení příběhu, které praktikuje americká kinematografie, stejně jako ke zdánlivé dramaturgické „bezbřehosti“ autorského a nezávislého filmu. Student by měl být schopen nejen analyzovat existující filmová díla, ale především prakticky používat nabytých znalostí při vlastní tvorbě.

Prostřednictvím analýzy celovečerních filmů jsou zkoumány a vysvětleny následující principy: struktura tří dějových aktů, plotPoint 1 a 2, funkce expozice a katalyzátoru, gradace akce, krize, vyvrcholení, rozřešení; nápad, téma.

Trénuje se schopnost vytvářet menší části filmu - sekvence a vnitřní strukturu scény.

Doporučená nebo povinná literatura

Biróová,Y. Teorie filmové dramaturgie, Československý filmový ústav, Praha 1975

Císař, J. Základy dramaturgie, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze 2009, 300 stran, ISBN 978-80-7331-146-9

Daniel, F. Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1965, 135 stran

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivita na přednáškách

•prezentace

•absolvování závěrečné zkoušky

•minimální účast 70% z celkového počtu hodin

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
TRAJKOV I.
14:00–17:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–17:15 Ivo TRAJKOV Učebna KSS 311
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů