Teorie střihové skladby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

-Intuitivní práce se střihem a konstrukce obrazového prostoru na počátku narativní kinematografie (Barry Salt, Noël Burch, Tom Gunning).

-Stylové normy a narativní funkce kontinuálního střihu v hollywoodské kinematografii 10. a 20. let (David Bordwell).

-Rytmický a grafický střih ve francouzském impresionismus a avantgardě 20. let. (René Clair, Jean Epstein, Germaine Dulacová).

-Ruský formalismus, americký neoformalismus a sovětská montážní škola (Viktor Šklovskij,

Boris Ejchenbaum,Sergej Ejzenštejn, Dziga Vertov, David Bordwell).

-Český strukturalismus a tuzemská teorie střihové skladby (Jan Mukařovský, Roman Jakobson, Jan Kučera, Lubomír Linhart, Josef Valušiak).

-Teorie filmového realismu, vnitrozáběrová montáž, neorealismus, filmová poetika Miklóse Jancsóa (André Bazin, Siegfried Kracauer, Umberto Barbaro, Luigi Chiarini).

-Sémiotika filmu. Velká syntagmatika Christiana Metze a přehodnocení dědictví sovětské montážní školy v sémiotice Jurije Lotmana.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura

ABEL, Richard. French Film Theory and Criticism. Volume I.: 1907-1929. Princeton University Press 1998.484 str., ISBN-10: 069100062X ISBN-13: 978-0691000626

ANDĚL, Jaroslav, SZCZEPANIK, Petr (eds.). Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904-1950. Praha 2008, 432 str., EAN: 9788070041369

ARISTARCO, Guido. Dějiny filmových teorií. Praha, 1968. 364 str.

BENEŠOVÁ, Marie; SVOBODA, Jan. Film jako znakový systém. Filmologický sborník VII. Praha 1971. 162 str.

BERNARD, Jan (ed.). Tartuská škola. Sborník filmové teorie 2. Praha 1995. 250str.,ISBN 80-7004-077-7

BROŽ, Jaroslav; OLIVA Ljubomír (eds.) Film je umění. Praha 1963. 286 stran

CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Praha, 2008. 406 str., ISBN 978-80-7331-143-8

EJZENŠTEJN, Sergej. Kamerou, tužkou a perem. Praha 1961.477 str.

FAISERVICE, Don. Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001.

FRIERSON, Michael. Film and Video Editing Theory. How Editing Creates Meaning. New York / London 2018

KRACAUER, Siegfried. Teorie filmu. Praha 1968.

KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. NAMU Praha 2016, 214 str., ISBN 978-80-7331-386-9

LOTMAN, Jurij. Sémiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Bratislava 2008. 140 s., ISBN 978-80-85187-51-9

MIHÁLIK Peter (ed.). Sovietska filmová teória dvadsiatych rokov. Bratislava 1986.

NAVRÁTIL, Antonín. Dziga Vertov. Revolucionář dokumentárního filmu. Praha 1974.252 str.

ORPEN Valerie. Film Editing: The Art of Expressive. Wallflower Press 2003. 144 str., ISBN-10: 1903364531 ISBN-13: 978-1903364536

VALUŠIAK, Josef. Střihovou skladbou k N-té dimenzi. Praha 2000. 59 s., ISBN 80-85883-58-9

VALUŠIAK, Josef, Základy střihové skladby. Praha 2018. 143 s., ISBN 978-80-7331-230-5

Doporučená literatura

BAZIN, André. Co je to film? Praha 1979. 240 s.

BORDWELL, David; Thompsonová Kristin. Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha 2011. 680 stran, ISBN 978-80-7331-217-6

BORDWELL, David; Thompsonová Kristin, Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie. Praha 2011, 845 s., ISBN 978-80-7106-898-3

BORDWELL, David. On History of Film Style. Harvard University Press 1998, 336 s., ISBN-10: 0674634292 ISBN-13: 978-0674634299

BRANIGAN, Edward; BUCKLAND, Warren. The Routledge Encyclopedia of Film Theory. New York 2015. 526 str.

BURCH, Noël, Theory of Film Practice. Princeton University Press 1981. 182 s., ISBN-10: 0691003297 ISBN-13: 978-0691003290

KUČERA, Jan. Kniha o filmu. Praha 1941. 226 s.,

KUENZLI, Rudolf E. Dada and Surrealist Film. Cambridge 1996. 254 str.,m ISBN-10: 026261121X ISBN-13: 978-0262611213

LINHART, Lubomír, Malá abeceda filmu. Praha 1930. 87 str.

MONACO, James. Jak číst film. Praha 2004. 735 str., ISBN 80-00-01410-6

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno 2000. 598 str., ISBN 978-80-7294-239-8

SALT, Barry. Film Style and Technology. History and Analysis. Starword 2009.453 str., ISBN-10: 0950906654 ISBN-13: 978-0950906652

STAM, Robert. Film Theory. An Introduction: Wiley, 2000. 392 s., ISBN-10: 9780631206545 ISBN-13: 978-0631206545

SZCZEPANIK, Petr (ed). Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha 2004. 528 stran

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, absolvování průběžných testů nebo referátů, absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů