Teorie střihové skladby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS2 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk HUDEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HUDEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení s aplikací základů filmových teorií na konkrétní pravidla střihové skladby.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, prezentace vlastních referátů na zadaná témata

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Teorie střihové skladby 1

Obsah kurzu

Předmět se zabývá aplikací základů filmových teorií na konkrétní pravidla střihové skladby. Podává stručný historický přehled filmových teorií v kontextu střihové skladby a ústí v rozbory jednotlivých konkrétních filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. AMU, Praha2002.

J. Valušiak, Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU, Praha 2000.

J. Lotman, Sémiotika filmu a problémy filmovej estetiky. VŠMU, Bratislava 1984

J.Bernard: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA Praha 1995

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita na přednáškách

absolvování průběžných testů

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
HUDEC Z.
12:20–14:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–14:45 Zdeněk HUDEC Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů