Teorie střihové skladby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS2 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení s aplikací základů filmových teorií na konkrétní pravidla střihové skladby.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, prezentace vlastních referátů na zadaná témata

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Teorie střihové skladby 1

Obsah kurzu

Předmět se zabývá aplikací základů filmových teorií na konkrétní pravidla střihové skladby. Podává stručný historický přehled filmových teorií v kontextu střihové skladby a ústí v rozbory jednotlivých konkrétních filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. AMU, Praha2002.

J. Valušiak, Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU, Praha 2000.

J. Lotman, Sémiotika filmu a problémy filmovej estetiky. VŠMU, Bratislava 1984

J.Bernard: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA Praha 1995

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita na přednáškách

absolvování průběžných testů

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů