Bakalářský film KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306BAF zápočet 8 200 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 20 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 35 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Závěrečný bakalářský film vzniká za podpory vedoucího dílny. Krátký film může být libovolného žánru. Příležitost k tvůrčímu vyjádření a experimentu. Důraz je kladen na skladebné řešení. Student realizuje cvičení samostatně, účast studentů ostatních kateder je dobrovolná. K absolutoriu je možné přihlásit

též střihovou spolupráci, která má však být zpracovaná na takové úrovni, že se u zkoušky není možné

v explikaci vymluvit na skladebný záměr režiséra. Je tedy možné uznat takovou (autorskou) verzi, kde limity budou pouze povaha materiálu a schopnosti studenta střihu.

Výsledky učení

Nabyté schopnosti:

●použití zvukové a hudební dramaturgie (audiovizuální kontrapunkt, použití hudby v různých situacích)

●porozumění a schopnost uplatnění napětí a vybudování strachu

●paralelní skladba - napětí uvnitř montážní sekvence

●budování napětí ve scéně prostřednictvím temporytmu

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Josef Valušiak: Základy střihové skladby. NAMU, Praha, 2005, 146 str. ISBN 80-7331-039-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. NAMU, Praha, 2002, 234 str., ISBN 80-7331-896-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961, 315 str.

Walter Murch: In the Blink of An Eye. A Perspective on Film Editing. Silman-James Press 2001. ISBN 978-1879505629.

Vlastní audiovizuální materiál studentského filmu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kvalita práce, písemná explikace a ústní obhajoba.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů