Bakalářský film KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306BAF zápočet 8 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nabyté schopnosti:

●použití zvukové a hudební dramaturgie (audiovizuální kontrapunkt, použití hudby v různých situacích)

●porozumění a schopnost uplatnění napětí a vybudování strachu

●paralelní skladba - napětí uvnitř montážní sekvence

●budování napětí ve scéně prostřednictvím temporytmu

Forma studia

cvičení, dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Závěrečný bakalářský film vzniká za podpory vedoucího dílny. Krátký film může být libovolného žánru. Příležitost k tvůrčímu vyjádření a experimentu. Důraz je kladen na skladebné řešení. Student realizuje cvičení samostatně, účast studentů ostatních kateder je dobrovolná. K absolutoriu je možné přihlásit

též střihovou spolupráci, která má však být zpracovaná na takové úrovni, že se u zkoušky není možné

v explikaci vymluvit na skladebný záměr režiséra. Je tedy možné uznat takovou (autorskou) verzi, kde limity budou pouze povaha materiálu a schopnosti studenta střihu.

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak: Základy střihové skladby. NAMU, Praha, 2005, 146 str. ISBN 80-7331-039-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. NAMU, Praha, 2002, 234 str., ISBN 80-7331-896-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961, 315 str.

Walter Murch: In the Blink of An Eye. A Perspective on Film Editing. Silman-James Press 2001. ISBN 978-1879505629.

Vlastní audiovizuální materiál studentského filmu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kvalita práce, písemná explikace a ústní obhajoba.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů