Dílna střihové skladby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DS2 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 4 až 14 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA, Šimon ŠPIDLA

Obsah

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení a v řešení studijních otázek, ale i v širším rámci jejich budoucí profese. Na základě teoretických i praktických úvah nad konkrétními tématy se buduje jejich způsob specifického filmového myšlení.

Maximální počet studentů v dílně: 5. Výběr je vzájemný.

Zápis do dílen probíhá na konci měsíce září.

NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH DÍLEN:

Dílna Jana DAŇHELA

Forma studia

Vymezení a vyjasnění tématu, konzultace scénáře, storyboardu, způsobu natáčení, hrubého střihu, zvukové a hudební dramaturgie, případně analýza veškerého hrubého materiálu až po střih finální. Rozbory filmů, jejichž výběr je zacílen na individuální růst studentů.

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných, mimořádných a oborových cvičení. Zúročení teoretického diskurzu a praktická aplikace poznatků nabytých v rámci programu dílny do kompozice audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

Věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících

z realizace praktických cvičení. Nutno zdůraznit, že střihač je pro režiséra jakýmsi psychoterapeutem, neboť jej musí zbavit nánosů z procesu natáčení a naučit ho znovu vidět jen to, co záběry skutečně obsahují.

Studenti budou schopni:

o extrémnějších vzdálenostech mezi obrazem a zvukem.

ve spolupráci s režisérem.

Dílna Otakara ŠENOVSKÉHO a Jany VLČKOVÉ

CITLIVOST ANALÝZA KREATIVITA KONTEXT - Dva pedagogové, dva odlišné principy myšlení

a přístupy k materiálu a dramaturgii.

Střihová skladba jako schopnost artikulace, tematického i formálního přemýšlení materiálem.

Dílna je každotýdenní konzultací kombinující praktické i teoretické úvahy nad materiálem.

Je to bezpečný prostor pro objevování odlišných kreativních přístupů ale hlavně čas pro nalézání vlastního způsobu filmového myšlení a cítění.

Dílna je zároveň prostor pro osvojení si ustáleného dramaturgického slovníku, který může zásadně usnadnit a zkvalitnit komunikaci ve štábu (s režisérem, dramaturgem, zvukařem nebo producentem).

Forma studia

Konzultace scénáře, storyboardů, způsobu natáčení. Analýza hrubého materiálu, prvních verzí střihu,

až po prezentaci střihu finálního.

Ukázky tvůrčí práce pedagogů.

Analýza ukázek doporučených filmů.

Hodnoticí metody a kritéria

Způsob práce a přemýšlení nad filmy, které student předkládá, i schopnost reflexe a argumentace

k práci ostatních studentů.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost kreativního myšlení kombinovaná s věcným analytickým přístupem k nejširšímu spektru filmů. Připravenost věnovat maximum svých schopností ke zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Nabyté znalosti (Výsledky učení dané vzdělávací složky)

Studenti by si měli osvojit způsob přemýšlení a rozvinutí schopnosti nacházení více možných řešení během práce na střihu jejich filmů a způsob komunikace s ostatními spolupracovníky o formálně obsahových aspektech svých filmů.

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení studentů. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny - posílení schopnosti argumentace mezi studenty navzájem a citlivosti ke všem uměleckým formám se vztahem ke střihové skladbě. V nejobecnějším slova smyslu je to také příprava studentů do reálného profesionálního prostředí.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

Schopnost kreativního myšlení kombinovaná s věcným analytickým přístupem k nejširšímu spektru filmů. Připravenost věnovat maximum svých schopností ke zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Literatura

Dílna Jana DAŇHELA:

Tuček, B. Do posledního okna. NAMU Praha 2002, 134 s., ISBN 80-85883-88-0,

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU Praha 2000, 59 s., ISBN 80-85883-58-9

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins

Deleuze, G. Film 1. Obraz - pohyb. Praha 2000, 320s., ISBN-10: 9780306802720, ISBN-13: 978-0306802720

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963, ISBN 80-7331-896-2

Płażewski, J. Dějiny filmu. Academia 2009, 901 s., ISBN 978-80-200-1689-8

Robert Bresson, Poznámky o kinematografu, Dauphin 1998, 115 s., ISBN 80-86019-68-3

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, Fra 2013, 104 s., ISBN 978-80-86603-79-7

Roland Barthes, Camera Lucida, Hill and Wang 2010, 144 s., ISBN-10: 0374532338, ISBN-13: 978-0374532338

Ian Graham: Film and Photography. Evan Brothers 2003. ISBN-0237526263

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

•aktivity na přednáškách

•prezentace vlastních spoluprací

•minimální účasti 70% z celkového počtu hodin

•dohotovení spolupráce na filmu a předložení explikace ke klauzurní zkoušce

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠPIDLA Š.
10:40–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–13:05 Šimon ŠPIDLA Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů