Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář_2021 – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dílna střihové skladby
 
306DS1 Z 2 3T+20CS 306DS2 Z 2 3T+20CS
Klauzurní zkouška
 
306KLA2 ZK 1 12CS
Minimální počet kreditů za semestr 2 3
Povinné předměty
Asistence pro 3. ročník: Živý střih - malá hudební skupina
 
306AZS Z 1 4CS
Bakalářská pedagogická praxe
 
306BPR1 Z 1 26S
Dokumentární portét
 
306DP Z 5 100CS
Dramaturgie zvuku
 
306DZ1 Z 1 2PT 306DZ2 ZK 2 2PT
European Editing Masterclass 1
 
306EEM1 Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán 306EEM1 Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán
Gramatika filmového jazyka
 
306GFJ1 Z 1 2T
Hostování na projekcích klauzur
 
306HPK2 Z 1 16CS
Katederní soustředění v Poněšicích
 
306KSO2 Z 2 12PS+24SS
Konzultační dílna 2.ročníku
 
306KDBC1 Z 1 3DT 306KDBC2 Z 1 3DT
Oborový seminář
 
306OSE3 Z 1 26S 306OSE4 Z 1 26S
Obraz v klidu, obraz v pohybu
 
306OKP1 Z 1 2PT 306OKP2 Z 1 2PT
Seminář k diplomové práci
 
306SP1 Z 1 12SS
Společná cvičení
 
306SPC2 Z 6 120CS+36DS
Střihová skladba zvuku
 
306SZV ZK 1 16S
Teorie střihové skladby
 
306TSS2 ZK 2 2ST
TV seznamovací cvičení - živý střih
 
306TVC Z 2 2PS+20CS
Přehled dějin světové kinematografie
 
373DSVK3 ZK 3 3PT + 3ST
Minimální počet kreditů za semestr 13 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 2SO
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné A Bc_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Dějiny kultury_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Základy střihové skladby V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 (306RSS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 (306RSS2) PZ Absolventským výkonem
European Editing Masterclass 1 (306EEM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1 (306DS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 2 (306DS2) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 3 (306DS3) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 4 (306DS4) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 1 (306SP1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k diplomové práci 3 (306SP3) ZT Bakalářskou prací
Klauzurní zkouška 1 (306KLA1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (306KLA2) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 2 (306SP2) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský film KSS (306BAF) PZ Absolventským výkonem
Gramatika filmového jazyka 1 (306GFJ1) ZT Praktická dramaturgie a naratologie (S306BPD)
Gramatika filmového jazyka 2 (306GFJ2) ZT
Praktická dramaturgie 1 (306PD1) ZT
Střihová skladba - Guest Lecture 1 (306SSG1) ZT
Moc obrazu, obraz moci 1 (373MOM1) ZT Teorie střihové skladby (S306BTS)
Moc obrazu, obraz moci 2 (373MOM2) ZT
Teorie střihové skladby 1 (306TSS1) ZT
Teorie střihové skladby 2 (306TSS2) ZT
Teorie střihové skladby 3 (306TSS3) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 (303ZAS1) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 (303ZAS2) ZT
Kapitoly z dějin střihové skladby 1 (306KDSS1) ZT Dějiny filmu z hlediska střihové skladby (S306BDFS)
Kapitoly z dějin střihové skladby 2 (306KDSS2) ZT