Dokumentární portét

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DP zápočet 5 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Střih dokumentárního portrétu spolu s KDT nebo i KR.

Na portrétu je možné spolupracovat už od fáze přípravy filmu i při natáčení. Stěžejní je dokázat vystavět strukturu snímku, na které se v čase představí jednotlivé prvky podílející se na vybudování charakteru postavy ve filmu.

Ve výjimečných případech, kdy student střihové skladby sám v prvním měsíci odprezentuje a

před vedoucím dílny obhájí dostatečně nosný námět, připravený scénosled a rešeršní materiály,

pak smí být i režisérem filmu.

Spolupráce se odevzdává jako jeden ze dvou filmů u klauzur.

Výsledky učení

Výsledky studia:

Student chápe problematiku portrétování filmem a ovládá základní práci se stavebními prvky, ze kterých se skládá filmová postava.

Student umí sestříhat krátký dokumentární film, který má expozici, vlastní vývoj tématu a rozeznatelný konec.

Student umí představit téma metodou dokumentárního filmu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

AUMONT, Jacques. Obraz. Překlad Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 978-80-7331-165-0.

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & amp; synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

MCKEE, Robert Story substance, structure, style, and the principles of screenwriting. Abridged. New York: Harper Audio, 2005. ISBN 0060856181.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů