Dramaturgie zvuku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DZ2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem Dramaturgie zvuku 2 je i nadále tematizace naslouchání a schopnost analyzovat vyprávění zvukem i poznání jeho možností nejen ve vztahu k obrazu, ale také ve vztahu ke sdělení, tématu i formě zvolených filmů. Hlubší obeznámenost s dramaturgickými zákonitostmi vyprávění v oblasti dokumentární tvorby. Kritický vhled do vlastní tvorby s důrazem na využití zvukového potenciálu filmu. Analýza vybraných sekvencí filmových děl s důrazem na jejich zvukovou podstatu.

V druhém semestru seminář Dramaturgie zvuku 2 rozvíjí dovednosti získané z prvního semestru a rozšiřuje svůj záběr do oblasti filmového vyprávění a dramaturgie zvuku v dokumentárním filmu. Studenti i nadále kultivují schopnost soustředěného naslouchání a analýzy skladebnosti audio-dokumentů. Zároveň je prostor věnován kritickému zhodnocení jejich vlastních filmových děl, především z hlediska využití zvukového potenciálu filmu, a dále reflexe ukázek z vybraných filmů, v nichž se podnětným způsobem pracuje se zvukem.

Výsledky učení

Výsledky semináře:

-pokročilá schopnost analyzovat zvukovou kompozici

-zlepšení komunikačních schopností

-schopnost analýzy filmových děl s důrazem na jejich zvukovou složku

Předpoklady a další požadavky

Uvědomění si důležité funkce zvuku ve střihové skladbě.

Literatura

Audio-Vision: Sound on screen, 1990, Michel Chion, Columbia University Press (15 April 1994), 270 str., ISBN-10: 0231078994, ISBN-13: 978-0231078993

Zvukem do hlavy, NAMU Praha 2012, 176 str-., ISBN 978-80-7331-229-9

Soundscapes: Toward a Sounded Anthropology / www.annualreviews.org

John Sloboda: Exploring the musical mind, Oxford University Press; 1 edition (February 10, 2005), 468 str., ISBN-10: 0198530137, ISBN-13: 978-0198530138

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

•aktivity na přednáškách

•minimálně 70% účasti

•vlastní analýzy, plnění drobných domácích úkolů

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů