Teorie střihové skladby 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS3 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HUDEC

Obsah

-Střihová skladba ve Francouzské nové vlně (J. L. Godard, Alain Resnais aj.).

-Střihová skladba ve filmové poetice Jana Kučery (Ivan Hrozný).

-Střihová skladba v Pasoliniho pojetí tzv. „poetického filmu“ (Teorema, Oidipús král).

-Ideologická funkce filmového střihu (Groupe Dziga Vertov, Alan J. Pakula).

-Kritika reprezentace, v záběru a mimo záběr (Roland Barthes, Pascal Bonitzer, Marc Vernet).

-Vliv feministické kritiky a teorie filmu na antinarativní techniky směřující k destrukci rozkoše z dívání se (Laura Mulveyová).

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura

CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Praha, 2008. 406 str., ISBN 978-80-7331-143-8

HANÁKOVÁ, Petra. Pandořina skříňka, aneb co feministky provedly filmu. Praha 2007. 142 s.,

ISBN9 78-80-200-1551-8

KUČERA, Jan. Filmová poetika 1. Praha 1973. 223 str.,

KUČERA, Jan. Poetika českého filmu. Praha 2016, 216 s., ISBN 978-80-7331-415-6

MULVEYOVÁ, Laura. „Vizuální rozkoš a narativní film“. In: Iluminace 1993, č. 3, s. 43-52.

PASOLINI, Pier Paolo. „Film jako poezie a próza“. In: Film a doba 1965, č. 11, s. 589-596.

Doporučená literatura

BARTHES, Roland. „Třetí smysl: poznámky z výzkumu několika fotogramů S.M. Ejzenštejna“. In: Martin Mazanec (ed.), Objekt animace. Třetí smysl. Zlín 2009.

BORDWELL, David; Thompsonová Kristin. Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha 2011. 680 stran, ISBN 978-80-7331-217-6

BORDWELL, David; Thompsonová Kristin, Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie. Praha 2011, 845 s., ISBN 978-80-7106-898-3

BORDWELL, David. Poetics of Cinema. New York 2007. 512 str., ISBN-10: 0415977797 ISBN-13: 978-0415977791

BROWN, Jared. Alan J. Pakula: His Films and His Life. New York 2005, 400 s., ISBN-10: 0823087999 ISBN-13: 978-0823087990

MONACO, James. Nová vlna. La nouvelle vague. Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette. Praha 2001, 416 s.,ISBN 80-85883-89-9

SVOBODA, Jan. Český teoretik filmu a televize Jan Kučera. Praha 2007,405 s.,ISBN 978-80-7004-132-1

THORNHAM, Sue (ed.). Feminist Film Theory. A Reader. Edinburgh 1999, 361 s., ISBN-10: 0814782442

ISBN-13: 978-0814782446

VIANO, Maurizio. Pier Paolo Pasolini a jeho filmy. Praha 2018, 408 s., ISBN 978-8087292-40-2

FAISERVICE, Don. Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001. ISBN 978-0-71905777-9

FRIERSON, Michael. Film and Video Editing Theory. How Editing Creates Meaning. New York / London 2018. ISBN 978-1-138-202

LLEWELLYN REED, Christopher. Film Editing. Theory and Practice. Mercury Learning and Information 2012. ISBN 978-1936420100

MURCH, Walter. In the Blink of An Eye. A Perspective on Film Editing. Silman-James Press 2001. ISBN 978-1879505629

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, absolvování průběžných testů nebo referátů, absolvování závěrečné zkoušky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
HUDEC Z.
12:20–14:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–14:45 Zdeněk HUDEC Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů