Teorie střihové skladby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS3 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohlubování znalostí filmové teorie se zaměřením na její aplikaci střihové skladby v hraném, dokumentárním i experimentálním filmu.

Forma studia

Diskuze, analýza filmových ukázek, četba, prezentace referátů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Teorie střihové skladby 1 a 2

Obsah kurzu

Předběžný plán průběhu kurzu:

1.Vnitrozáběrová montáž

2.Teorie montáže podle Jana Kučery

3.Základy filmové sémantiky

4.Psychologie vnímání

5.Skladebné teorie dokumentárního filmu

6.Montáž ve filmové avantgardě

Doporučená nebo povinná literatura

Bazin, André. Co je to film?. Praha: ČsFÚ 1979

Kučera, Jan. Střihová skladba ve filmu a televizi. Praha: SPN 1969

Plazewski, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis 1967

Reisz, Karel. Umění filmového střihu. Praha: ČsFÚ 1962

Aumont, Jaques. Obraz. Praha: AMU 1942

Monaco, James. Jak číst film. Praha: Albatros 2006

Metz, Christian. Imaginární significant: Psychoanalýza a film. Praha: ČsFÚ 1991

Navrátil, Antonín. Dziga Vertov. Praha: ČsFÚ 1974

Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU 2010

Gauthier, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Jihlava: MFDF Jihlava 2004

Čihák, Martin. Ponorná řeka kinematografie. Praha: AMU 2013

Brakhage, Stan. Metaphors on Vision. New York: Film Culture Inc. 1963

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, písemná reflexe filmu, referát či analytický rozbor filmové scény, příprava a aktivita na hodině

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů