Hostování na projekcích klauzur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306HPK2 Z 1 16 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Účast na projekcích studentských filmů kolegů ze střihové skladby KSS nebo Montage. Jde o projekce klauzurní nebo jako součást státních závěrečných zkoušek BcA. nebo MgA.

Studenti jsou přizváni, aby v kinosále viděli filmy těsně po jejich dokončení. Mají také možnost přečíst si explikace k filmům, a také se spolužáky i s pedagogy o střihové skladbě filmů hovořit.

Obvykle jde o termíny v září (5 termínů), méně příležitostí je také začátkem června (jarní státní závěrečné zkoušky).

Doporučená nebo povinná literatura

Filmy kolegů studentů v projekci.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů