Seminář k diplomové práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP1 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

Forma studia

seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Konzultace a semináře jsou zaměřeny k pojmenování a upřesnění předmětu diplomové práce a zvolené metodologie. Tedy k ujasnění zvoleného postupu a použitých metod jako nástrojů odborného poznání, pro co nejúčelnější naplnění vytyčeného cíle DP. Konzultace a kontaktní výuka budou studentovi

ve společných diskusích nápomocny k osvojení si základních dovedností pro napsání odborného textu

a pochopení jeho pravidel, jimiž se odlišuje od jiných druhů textů, např. eseje nebo časopiseckých příspěvků.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura a seznam filmů vztahujících se k výzkumu a tématu teoretické diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění dílčích úkolů a závěrečný projekt diplomové práce ve fázi:

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů