Seminář k diplomové práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP1 zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Konzultace a semináře jsou zaměřeny k pojmenování a upřesnění předmětu diplomové práce a zvolené metodologie. Tedy k ujasnění zvoleného postupu a použitých metod jako nástrojů odborného poznání, pro co nejúčelnější naplnění vytyčeného cíle DP. Konzultace a kontaktní výuka budou studentovi

ve společných diskusích nápomocny k osvojení si základních dovedností pro napsání odborného textu

a pochopení jeho pravidel, jimiž se odlišuje od jiných druhů textů, např. eseje nebo časopiseckých příspěvků.

Výsledky učení

Výsledky učení

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Odborná literatura a seznam filmů vztahujících se k výzkumu a tématu teoretické diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění dílčích úkolů a závěrečný projekt diplomové práce ve fázi:

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů