Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZAS2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

Kurz je koncipován jako srovnávací seminář, jejímž cílem (ke kterému je sice nutné neustále směřovat, ale nikdy nesmíme chtít dojít až do konce) je pokus o definici hranic jednotlivých žánrů v oblasti dokumentární tvorby. Vyjdeme z historie tradičního pojetí jednotlivých žánrových kategorií mimo filmovou oblast, abychom mohli prozkoumat morfogenetickou proměnu jejich funkce ve filmu a dojít až k možnému smyslu celkového taxonomického členění filmů.

Během bohaté projekce ukázek z děl výrazných filmařů, kteří netradičně a významně obohatili filmové myšlení (podrobný seznam následuje), je možno spatřit jiné tvůrce při objevování nových výrazových možností. Plejáda zajímavých filmových vzorků spolu s jejich analytickým rozborem v následné diskusi může pozornému frekventantu toho kurzu napomoci (doufejme) nalézt svůj vlastní autorský rukopis.

Přehled témat:

1.STŘIHOVÝ FILM – Esfir Šubová: Pád dynastie Romanovců, Michail Romm: Obyčejný fašismus, Jiří Brdečka: Jak se člověk naučil létat, Václav Hapl: Cena vítězství, Pavel Koutecký: Vzpomínám, Bruce Conner: Report, Len Lye: Výroba automobilu

2.POSTUP PRÁCE, ŠKOLNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ FILM - filmová projekce ze 16mm projektoru - Martin Ježek: Zkouška materiálu, Václav Bedřich: Byl pračlověk obézní?, Jak přijít o řidičský průkaz, Plíseň bramborová, Josef Šuran: Český kapr

3.POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ FILM I - J.E. Purkyně, Bohumil Bauše: Život zabité žáby, Jiří Lehovec: Divotvorné oko a Věrná hvězda, Bohumil Vošahlík: Smrtící zvuk a Pohyb a čas, Jan Calábek: Pohyby rostlin, Václav Hapl: Lux arte facta

4.POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ FILM II - Kurt Goldberger: Před startem do vesmíru a Zpomalený život, Rudolf Krejčík: Taková obyčejná nemoc, Jan Špáta: Pře o vepře, Pavel Koutecký: Etudy pro elektronový mikroskop

5.REKLAMA, PROPAGANDISTICKÝ FILM, AGITKA - Miro Bernat: Sklo sklo sklo, Len Lye: Trade Tatoo, Baťovy reklamy, Oskar Fischinger: Muratti Greift Ein, Antonín Navrátil: Maličká ríša, Rudolf Mihle: Komuniké, Emil Kubiš: Autogeddon

6.KLIP, HUDEBNÍ FILM - Emil Kubiš: Pokušení, Ivan Soldner: Horečka, Jan Špáta: Hallo Satchmo, Martin Čihák: Filmoklipy (Dunaj, Bartok, Deep Sweden), ARF-ARF: Thread of voise

7.UMĚLECKÝ FILM, FILM O TVOŘENÍ - Pavel Koutecký: Theatrum artis, Evald Schorm: Etuda o zkoušce, Dobroslav Zborník: Prstová partitura, Hmatová kresba, Materiálová events, Kurt Kren: Selbstverstummelung

8.FILM - POEZIE - Hans Richter: Everything thurns, everything moves a Two Pence Magic, Francis Thompson: N.Y., N.Y., Pascal Baes: Topic I a II, Gotfrey Reggio: Powaqqatsi

9.CESTOPIS - Alexandr Hackenschmied: Chudí lidé, Zikmund & Hanzelka: Kouzelníci z Asahi, Radúz Činčera: Pohled přes plot, Milan Maryška: Sibiř země žalu země naděje, Jan Hošek: Expedice Ratanakiri

10.ETNOGRAFICKÝ FILM - Jana Ševčíková: Piemule, Martin Ryšavý: Argiš, Rudolf Mihle: Okolo žudra, Karel Vachek: Moravská Hellas, Martin Ježek: Folklór

11.SOCIOLOGICKÝ FILM - drogy, alkohol, vězení, homosexualita - Jan Šikl: Stále na cestě, Helena Třeštíková: Tisíc let střízlivosti, Vladislav Kvasnička: Zapovězená láska, Andrea Majstorovič: Zpověď Ota Tasinato, Dagmar Smržová: Zpověď Natálie Šettnerové

12.SOCIOLOGICKÝ FILM - ženy, rodina, stáří - Jaroslav Šikl: Co stojí být ženou, Olga Sommerová: Člověk - žena, Drahomíra Vihanová: Otázky pro dvě ženy, Věra Chytilová: Čas je neúprosný, Jan Špáta: Respice finem

13.FILM - ESEJ - Václav Hapl: Člověk neumírá žízní, Vít Janeček: Příběh vody, Martin Ryšavý: Rozprava o metodě, Ivan Vojnár: V zahradě, Jan Gogola ml.: Deník babičky Němcové

Výsledky učení

Výsledky učení:

•student je seznámen s odvozenějšími žánry dokumentární tvorby – střihový film, instruktážní film, populárně-vědecký film, propagandistický film, klip, umělecký film, filmová poezie, cestopis, etnografický film, sociologický film a esej

•student rozumí historickému vývoji žánrů a rozpozná žánrovou dominantu

•student je seznámen s plejádou originálních autorských stylů na konkrétních ukázkách z děl významných českých i zahraničních tvůrců

•student kriticky nahlédne žánrové pojetí vlastní dokumentární tvorby

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Povinná literatura:

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8.

BARNOUW, Erik. Documentary: A history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press, 1974. 6, 332 s.

Doporučená literatura:

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa; Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

BRANKO, Pavel. Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. 1. [diel]. Bratislava: Osvet. ústav, 1971. 62 s

DANIEL, František, KRATOCHVÍL, Miloš Václav a DVOŘÁK, František A. ABC scenáristiky: základy filmové dramaturgie: žánry ve filmu: určeno pro posl. denního i dálkového studia Filmové AMU. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 177 s. Učební texty vysokých škol.

KARASOVÁ, Jindra. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě: Data o vývoji a současném stavu: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1967. 203 s. Učební texty vys. škol.

SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 143 s.

BÁBELOVÁ, Irina. Základy teórie spravodajského filmu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1983. 54 s. Vysokoškolské skriptá.

KRESSL, Vladimír. Střihový film: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 49 s.

KUČERA, Jan. Novinářský film. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 103 stran. Učební texty vysokých škol.

GÜRTLER, František, ed. Malý filmový slovník. 1. vyd. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. 433 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Celkové hodnocení je udělováno na základě:

●minimální 75% účast na semináři (30 %)

●aktivní účast v diskusi během semináře (30 %)

●písemné vypracování a přednesení nahlas rozboru vlastního dokumentárního filmu z hlediska žánrů (40 %)

Poznámka

Předmět v letním semestru 2023/24 začne až od 3. vyučovacího týdne - první přednáška se bude konat 29. 2. 2024.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů