Společná cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SPC2 zápočet 6 120 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 36 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 33 až 63 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ve společných cvičeních se student učí své budoucí profesi a přináší realizačnímu štábu specifické tvůrčí dovednosti a teoretické znalosti, získané během oborové výuky. Dále v praxi rozvíjí profesionální návyky při spolupráci s režisérem a ostatními členy filmového štábu (kameramanem při tvorbě storyboardu, zvukařem při dramaturgii a stylizaci zvukové složky, produkčním při plánování a organizaci výroby atd.), rozvíjí komunikační dovednosti, učí se návaznosti výrobních fází a technologickému workflow, poznává oblast své tvůrčí odpovědnosti v celku filmového díla.

Spolupráce je povinná na cvičeních prvních ročníků KR a KDT, dobrovolná s KAT, CAS a KK.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

Ovládání určeného střihového systému.

Literatura

--

Hodnoticí metody a kritéria

Jde o spolupráce na jednom až třech filmech. Posuzuje se celková skladba filmu, vztah mezi obrazem

a zvukem, užití formálních postupů ve vztahu k obsahu díla a jeho předpokládaného vyznění.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů