Společná cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SPC2 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané znalosti a dovednosti:

Forma studia

cvičení, dílny

Předpoklady a další požadavky

Ovládání určeného střihového systému.

Obsah kurzu

Ve společných cvičeních se student učí své budoucí profesi a přináší realizačnímu štábu specifické tvůrčí dovednosti a teoretické znalosti, získané během oborové výuky. Dále v praxi rozvíjí profesionální návyky při spolupráci s režisérem a ostatními členy filmového štábu (kameramanem při tvorbě storyboardu, zvukařem při dramaturgii a stylizaci zvukové složky, produkčním při plánování a organizaci výroby atd.), rozvíjí komunikační dovednosti, učí se návaznosti výrobních fází a technologickému workflow, poznává oblast své tvůrčí odpovědnosti v celku filmového díla.

Spolupráce je povinná na cvičeních prvních ročníků KR a KDT, dobrovolná s KAT, CAS a KK.

Doporučená nebo povinná literatura

--

Hodnoticí metody a kritéria

Jde o spolupráce na jednom až třech filmech. Posuzuje se celková skladba filmu, vztah mezi obrazem

a zvukem, užití formálních postupů ve vztahu k obsahu díla a jeho předpokládaného vyznění.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů