Gramatika filmového jazyka 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306GFJ2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V kurzu zkoumáme různé aspekty filmového vyjadřování a jejich aplikaci v konkrétních situacích, se kterými se posluchači běžně setkají v tvorbě narativních filmů. Od expozice postavy, přes dialogové scény, budování napětí až po čas a temporytmus. Filmový jazyk jako stále se měnící proces, bez pevných pravidel, ale s mnoha konvencemi, kde význam vzniká kombinací jednotlivých znaků a jejich kontextem. Důraz je kladen na praktické uplatnění získaných poznatků s výkladem nutného teoretického minima.

Podstatnou součástí předmětu jsou analýzy ukázek a pravidelná praktická cvičení – záběrování krátkých scén dle společného zadání. Kurzy Gramatiky 1 a 2 na sebe navazují.

Témata v kurzu Gramatika filmového jazyka II:

●Kinestetika II: The Body Genres – Akce, Tanec, Sex.

●Suspense I: Budování napětí ve scéně prostřednictvím temporytmu.

●Suspense II: Napětí versus strach.

●Suspense III: Paralelní skladba - napětí uvnitř montážní sekvence.

●Poetické figury: Smrt & Láska, atp.

●Zvuková a hudební dramaturgie I: audiovizuální kontrapunkt, použití hudby v různých situacích.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Jak číst film - Autor: James Monaco; Nakladatel: Albatros Media; Datum vydání: 2003; ISBN: 978-80-00-01410-4

Grammar of the Film Language - Autor: Daniel Arijon, Nakladatel: Silman-James Pr; Jazyk: English; ISBN-10: 187950507X; ISBN-13: 978-1879505070

Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen - Autor: Steven D. Katz; Nakladatel: Focal Press; Jazyk: English; ISBN-10: 0941188108; ISBN-13: 978-0941188104

Directing Actors - Autor: Judith Weston; Nakladatel: Michael Wiese Productions; Jazyk: English; ISBN-10: 9780941188241; ISBN-13: 978-0941188241

Writing the Character-Centered Screenplay - Autor: Andrew Horton; Nakladatel: University of California Press; Jazyk: English; ASIN: B003AU4H3I

Narration in the Fiction Film - Autor: David Bordwell; Nakladatel: University of Wisconsin Press (September 15, 1985); Jazyk: English; ISBN-10: 0299101746; ISBN-13: 978-0299101749

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Minimální 85% účast na přednáškách.
  2. Praktická cvičení a aktivita na přednáškách.
  3. Absolvování závěrečné zkoušky – praktické cvičení a analýza.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů