Dramaturgie zvuku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DZ1 Z 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav FLEGL, Viola JEŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav FLEGL, Viola JEŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky semináře:

-pokročilá schopnost analyzovat zvukovou kompozici

-zlepšení komunikačních schopností

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsahem Dramaturgie zvuku 1 je především tematizace naslouchání, schopnost analyzovat vyprávění zvukem a poznat jeho možnosti. Seznámení s dramaturgickými zákonitostmi vyprávění v oblasti audio dokumentární tvorby. Kultivace vlastní schopnosti soustředěného a vědomého naslouchání. Poslech a analýza vybraných zahraničních i českých audio dokumentů, poslech významných hudebních skladeb 20. století.

V prvním semestru je seminář Dramaturgie zvuku 1 zasvěcen kultivaci schopnosti vnímání zvuku jako takového. Jde předně o zvědomování slyšení a spolu s tím jde i o bystření smyslů pro zvuková prostředí, v nichž se denně ocitáme, a o schopnost reflexe vlastního prožitku. Podpora významotvornosti zvuku v oblasti filmového umění spočívá v prvním semestru především v poslechu a analýze vybraných českých i zahraničních audio-dokumentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Pauline Oliveros: Sonic Meditations, 1974 https://blogthehum.com/2016/09/13/pauline-oliveros-sonic-meditations-1974-the-complete-text-and-scores/

Zvukem do hlavy, NAMU Praha 2012, 176 str-., ISBN 978-80-7331-229-9

Soundscapes: Toward a Sounded Anthropology /www.annualreviews.org

John Sloboda: Exploring the musical mind, Oxford University Press; 1 edition (February 10, 2005), 468 str., ISBN-10: 0198530137, ISBN-13: 978-0198530138

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

-aktivity na seminářích

-minimálně 70% účasti

-vlastní analýzy, plnění drobných domácích úkolů

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů