Dramaturgie zvuku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DZ1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámit studenty s dramaturgickými zákonitostmi a praktickými postupy při práci s více zvukovými stopami, a jejich vztahem k filmovému obrazu.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Uvědomění si důležité funkce zvuku ve střihové skladbě.

Obsah kurzu

Seznámení s dramaturgickými zákonitostmi zvukové části audio-vizuálního díla a s praktickými postupy při práci se zvuky a s hudbou.

Doporučená nebo povinná literatura

Filmy:

Pevnost

Proměny přítelkyně Evy

Denně předstupuji před tvou tvář

Variace na hledání tvaru

Poslední z rodu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

70% účast

prezentace

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů