Konzultační dílna 2.ročníku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KDBC2 zápočet 1 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), -7 až -2 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení, ale i v širším rámci jejich budoucí profese, a také veškeré možné pomoci v řešení studijních otázek.

Tyto základní povinnosti pedagoga logicky vyplývají ze studijního programu každého ročníku střihové skladby, fakulty jako celku a organizace a možnosti Studia FAMU, skrze které se uskutečňuje praktická část studia.

Součástí těchto povinností je i individuální přístup ke každému ze studentů; snaha vést každého z posluchačů jeho směrem, tedy ne nutně tím, jenž se líbí osobně pedagogovi; o nutnosti být zdravě subjektivní ve výkladech, aby se vytvořil prostor pro konstruktivní polemiku a zároveň maximálně objektivní ke každému s odlišným pohledem na věc. V neposlední řadě jde také o morální povinnosti k nenásilné výuce praktické etiky v rámci profese.

Je nutné vzít na zřetel, že je možné, aby dílna měla i svůj pevně stanovený (alespoň rámcově) program, jakousi nadstavbu k výše uvedené základní funkci.

Toto pedagogické snažení lze rozdělit do několika kategorií se společným záměrem rozšířením spektra kvalitní nabídky vůči studentům pozitivně působit na zvýšení profesních, profesionálních i lidských kvalit pozdějších absolventů, s čím je v neposlední řadě spojeno i zvyšování prestiže školy.

Pokračující kategorie jarního semestru:

III. Kategorie (teoretická)

Uspořádání mini-semináře (v obou semestrech) pod názvem: “Střihová skladba a gramatika filmového jazyka v českém filmu”, jehož by se zúčastnil střihač (případně režisér) každého z promítaných filmů. Úkolem by měla být konfrontace teoretických úvah posluchačů při samostatném rozboru střihové skladby filmu s myšlením, praxí a realitou prezentované samotným autorem.

IV. Kategorie (praktická)

Výběr odpovídajícího hrubého materiálu některého filmu a uspořádání mini-cvičení, kde každý posluchač sestříhá svou verzi vybrané filmové sekvence s následnou prezentací, obhajobou a debatou. V další fázi dostane každý student úkol provést ještě jeden sestřih stejného materiálu dle konkrétního zadání (např.. pokusit se vystřihnout jednu z postav nebo nepoužívat jistý typ záběru, sestřihnout materiál na konkrétní hudební skladbu atd.), s následnou prezentací a debatou. Cílem je podpořit rozvoj specifického způsobu myšlení, schopnosti variování, pochopení nikdy nekončícího řetězce možností a v neposlední řadě i vytrvalosti - tedy všech vlastností, které film od kvalitního střihače vyžaduje.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Jurij Lotman: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Slovenský filmový ústav, 2008, 140 s., ISBN:978-80-85187-51-9

Guido Aristarco: Dějiny filmových teorií. Orbis, 1968, 364 stran

Jerzy Płażewski: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967, 461 stran

Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi, AMU, 2000, 59 s., ISBN:80-85883-58-9

Walter Murch: In the Blink of an Eye. Silman-James Pr, 2001, 146 s., ISBN 9781879505629

Ken Dancynger: The technique of film and video editing: history, theory, and practice. 5th ed. Oxford: Focal, 2010, ISBN 0240813979.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je plnění zadaných úkolů, úspěšné složení zápočtového testu a alespoň 80% účast na přednáškách.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů