Střihová skladba zvuku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SZV zkouška 1 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Zásady postupů při práci se zvukovými stopami:

  1. Mýtus o samonosném nahrávání kontaktů (přidávání zvláštní vrstvy hranému filmu nebo dokumentu). Nebezpečí kontaktního zvuku bez úprav. Zvuk - obraz: kontrapunkt.
  2. Post-synchron (ADR) - výhody a nevýhody. Zvukové plány (včetně dialogů).
  3. Hudba ve filmu - leitmotiv, charakterizace postav, hudba jako dramaturgický faktor. Práce s archivní hudbou (znalost forem, vývoj motivů). Patří hudba do dokumentu? Refrén.
  4. Dialog, hlasový přesah, šum mimo rám plátna - ovlivnění časoprostoru.
  5. Vytvoření zvukové kompozice, míchací plán. Ticho a zvukový detail.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

David Yewdall: Practical Art of Motion Picture Sound. Focal Press; 2nd Revised edition edition 2003.

Sarah Kozloff: Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film. University of California Press 1989).

Rick Altman: Sound Theory, Sound Practice (AFI Film Readers). Routledge 1992).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

•aktivity na seminářích

•prezentace

•vypracování cvičení

•absolvování závěrečné zkoušky

•70% účasti

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů