TV seznamovací cvičení - živý střih

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TVC zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 34 až 44 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Jednoduchá hraná etuda dle scénáře a za provedení studentů střihu je snímána řetězcem tří kamer

ve studiu, výstup je živě stříhán. Dodatečná postprodukce nasnímaných sekvencí je součástí cvičení.

Studenti celého ročníku realizují cvičení společně ve všech profesích.

Doporučená spolupráce s katedrou produkce FAMU, dále se studenty HAMU a DAMU.

Cvičení může být realizováno ve spolupráci s ČT, případně s TV Metropol.

Televize se podílí na věcném i finančním plnění.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi, NAMU 2014, 216 str., ISBN 978-80-7331-386-9

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na cvičení.

Vypracování vlastního praktického cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů