TV seznamovací cvičení - živý střih

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TVC Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Vítězslav ROMANOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vítězslav ROMANOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je osvojení si základních znalostí při práci s tříkamerovým systémem v televizním studiu. Jde o výběr vhodného textu, skladebné rozmístění kamer ve studiu a vytvoření funkčního časoprostoru.

Forma studia

Realizace praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Živý střih.

Obsah kurzu

Jednoduchá hraná etuda dle scénáře a za provedení studentů střihu je snímána řetězcem tří kamer ve studiu, výstup je živě střihán. Dodatečná postprodukce nasnímaných sekvencí je součástí cvičení.

Studenti celého ročníku realizují cvičení společně ve všech profesích.

Doporučená spolupráce s katedrou produkce FAMU, dále se studenty HAMU a DAMU.

Cvičení může být realizováno ve spolupráci s ČT, případně s TV Metropol.

Televize se podílí na věcném i finančním plnění.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi, skripta FAMU 1983

Hodnoticí metody a kritéria

účast

vypracování vlastního praktického cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů