Seminář k diplomové práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP2 zápočet 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Konzultace a semináře jsou zacíleny k pojmenování a upřesnění předmětu diplomové práce a zvolené metodologie. Tedy k ujasnění zvoleného postupu a použitých metod jako nástrojů odborného poznání pro co nejúčelnější naplnění vytyčeného cíle diplomové práce. Konzultace a kontaktní výuka budou studentovi ve společných diskusích nápomocny k osvojení si základních dovedností pro napsání odborného textu, pochopení jeho pravidel a způsobů relevantní odborné argumentace.

Výsledky učení

Výsledky učení

Na konci kurzu bude student schopen:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Odborná literatura a seznam filmů vztahujících se k výzkumu a tématu teoretické diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Na konci kurzu se očekává:

a metodologii práce.

Podmínkou výstupu ze semináře je rozpracování min. 10 stran odborného textu (např. metodologická část, vlastní analytická kapitola práce nebo její rozpracování).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů