Seminář k diplomové práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP2 Z 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Na konci kurzu bude student schopen:

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Konzultace a semináře jsou zacíleny k pojmenování a upřesnění předmětu diplomové práce a zvolené metodologie. Tedy k ujasnění zvoleného postupu a použitých metod jako nástrojů odborného poznání pro co nejúčelnější naplnění vytyčeného cíle diplomové práce. Konzultace a kontaktní výuka budou studentovi ve společných diskusích nápomocny k osvojení si základních dovedností pro napsání odborného textu, pochopení jeho pravidel a způsobů relevantní odborné argumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura a seznam filmů vztahujících se k výzkumu a tématu teoretické diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Na konci kurzu se očekává:

a metodologii práce.

Podmínkou výstupu ze semináře je rozpracování min. 10 stran odborného textu (např. metodologická část, vlastní analytická kapitola práce nebo její rozpracování).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů