Teorie střihové skladby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS1 ZK 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Georgy BAGDASAROV, Martin ČIHÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, Martin ČIHÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami střihové skladby od počátků kinematografie až do nástupu zvuku.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, prezentace vlastních referátů na zadaná témata

Předpoklady a další požadavky

Uvědomění si významu teroretických znalostí střihové skladby pro vlastní tvorbu.

Obsah kurzu

Hlavní náplní je analýza proměn střihové skladby od počátků kinematografie až do nástupu zvuku. Vedle základů narativní skladby Griffithovské, tvoří jádro přednášek podrobné uvedení do díla a teoretického myšlení ruských montážníků, českého meziválečného myšlení o filmu. Stranou nezůstanou ani stěžejní díla filmové avantgardy 20. až 30. let.

Doporučená nebo povinná literatura

Jevgenij Gromov, Osud umělce (Filmová avantgarda a Lev Kulešov). ČFÚ, Praha 1990.

Viktor Šklovskij, Nekonečné záhady (Úvahy o teoretickém zobecnění filmové praxe). ČFÚ, Praha 1990.

Lev Kulešov, Základy filmové režie. skripta FAMU, SPN, Praha 1974.

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU.

Karel Reisz, Umění filmové skladby. skripta FAMU

Jerzy Plažewski, Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.

Jan Kučera, Alexandr Dovženko básník revoluce. ČFÚ, Praha 1971.

V. Pudovkin, Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982.

A Marjamov, Vsevolod Pudovkin. Čs. Státní film , Praha 1955.

S. M. Ejzenštejn, Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha 1959.

Béla Balász, Film, vývoj a podstata nového umenia. SVKL, Bratislava 1957

Ernest Lindgren, Filmové umění. ÚPF, Praha 1961

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita na přednáškách

absolvování průběžných testů

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů